Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Podpredseda Šefčovič vyzýva k prijatiu dohody o VFR do konca roku

Podpredseda Šefčovič vyzýva k prijatiu dohody o VFR do konca roku

Ak členské štáty nechcú významne pribrzdiť snahu EÚ o obnovenie rastu a tvorby pracovných miest, musia dospieť k dohode o ďalšom dlhodobom rozpočte Európskej únie do konca tohto roka. Toto bolo hlavné posolstvo podpredsedu Maroša Šefčoviča na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), ktoré hostilo cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok 30. augusta v Nikózii. 

Vo svojom príhovore na úvod náročných diskusií o viacročnom finančnom rámci (sedemročný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2012 až 2020) podpredseda Šefčovič zdôraznil, že dosiahnutie dohody do konca roku 2012 je prioritné. „Podpora rastu a investícií je súčasťou našej reakcie na hospodársku krízu a skorá dohoda o VFR by bola silným signálom o našom odhodlaní vrátiť EÚ späť na cestu rastu,“ uviedol pred ministrami a štátnymi tajomníkmi zodpovednými za oblasť európskych záležitostí. 

Takisto zdôraznil, že aj keď Európska komisia podporuje prijatie skorej dohody, neznamená to, že je pripravená významne škrtať rozpočtové návrhy podľa požiadaviek niektorých členských štátov. „Komisia nemôže podporiť návrhy na zníženie celkovej úrovne výdavkov,“ uviedol podpredseda Šefčovič a dodal, že „návrhy Komisie sú už teraz relatívne nízke a ďalšie škrty v tejto oblasti nie je možné považovať za cieľ sám o sebe“. Ďalej uviedol, že je určite potrebná diskusia o tom, ako lepšie využiť dostupné zdroje v prioritných oblastiach politiky, a ako spružniť celkový rozpočtový postup tak, aby bolo v prípade potreby možné presúvať prostriedky medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu.  

Na tlačovej konferencii po skončení diskusie, na ktorej sa takisto zúčastnili zástupcovia Európskeho parlamentu, podpredseda Šefčovič uviedol, že počas stretnutia prevládala jednoznačná vôľa členských štátov dosiahnuť dohodu do konca roku. Ďalší posun v rokovaniach v snahe dosiahnuť konečnú dohodu na decembrovom samite by malo priniesť mimoriadne zasadnutie Európskej rady v novembri, o ktorom informoval úradujúci predseda Rady Herman Van Rompuy.  

Výhody znovuzjednotenia Cypru prevážia všetky kompromisy  

Druhý deň cesty podpredsedu Šefčoviča do Nikózie bol zameraný na otázku spolužitia dvoch komunít žijúcich na Cypre. Slovenský komisár podporil podujatie organizované Annou Tureničovou, slovenskou veľvyslankyňou na Cypre, ktorá už dlhý čas pôsobí ako sprostredkovateľka dialógu medzi komunitami gréckych a tureckých Cyperčanov.  

Vo svojom úvodnom prejave Maroš Šefčovič vyzval obe komunity, aby pokračovali vo vzájomných rozhovoroch a našli trvalé riešenie problémov, ktoré ich rozdeľujú. „Nevyriešený problém na Cypre sa stáva nevyriešeným problémom v EÚ, čo je proti záujmom oboch komunít a Európskej únie ako celku,“ uviedol Maroš Šefčovič. „Zastavenie dialógu je tou najhoršou vecou, ktorá sa môže stať. Tento problém sa dá vyriešiť iba prostredníctvom pokračovania priamych rozhovorov medzi gréckymi a tureckými Cyperčanmi. Riešenie je možné, ale obe strany musia prijať nepopulárne kompromisy – dokonalé riešenie neexistuje. Pamätajme, že prínosy zjednotenia prevážia všetky kompromisy, ktoré budete musieť urobiť,“ zdôraznil Maroš Šefčovič. 

Podujatie, ktorého súčasťou boli aj vyhlásenia 12 rôznych politických skupín z oboch komunít poukázalo na niekoľko pozitívnych príkladov spoločných projektov, ktoré podľa podpredsedu EK Šefčoviča ukazujú, ako by sa dalo dosiahnuť zmierenie na Cypre. 

Viacročný finančný rámec – rozhovor s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom a komisárom Lewandowskim

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok