Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Podpredseda Komisie Šefčovič nalieha na dosiahnutie pokroku v otázke VFR pred júnovým zasadnutím Rady

Maroš Šefčovič

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič nalieha na členské štáty, aby do zasadnutia Európskej rady, ktoré sa má konať budúci mesiac, rýchlo pokročili v kľúčových oblastiach viacročného finančného rámca (VFR) navrhovaného Komisiou.

Pri svojom utorkovom prejave pred Radou pre všeobecné záležitosti v Bruseli podpredseda Šefčovič povedal ministrom všetkých 27 členských štátov, že Komisia očakáva rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci (o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ) do konca roka, aby mohol nadobudnúť platnosť včas, na začiatku roka 2014.

Stále však existuje niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých sa Komisia a Rada nezhodujú – napríklad otázka makroekonomickej podmienenosti, kde Komisia navrhuje prepojiť prideľovanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s plnením zdravých fiškálnych a štrukturálnych politík prispievajúcich k rastu.

Podpredseda hovoril aj o pokroku Chorvátska v súvislosti so vstupom do EÚ, ktorý je stanovený na 1. júla 2013, pričom uvítal úsilie, ktoré Záhreb už vyvinul na zosúladenie svojich vnútroštátnych predpisov s právom EÚ. Podpredseda však zdôraznil aj skutočnosť, že existuje niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých sa musí prispôsobovanie zrýchliť s cieľom dodržať termín, a dodal, že Komisia aj naďalej podporuje úspešné pristúpenie Chorvátska k EÚ a jeho bezproblémové začlenenie do európskej rodiny.

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok