Verejná služba EÚ súca pre 21. storočie

V-P Šefčovič

Podpredseda Maroš Šefčovič predniesol vo štvrtok prejav, v ktorom ocenil európsku verejnú službu, pričom v tejto súvislosti zdôraznil značné úsilie zamestnancov Komisie a obhajoval svoje návrhy na zefektívnenie verejného sektora EÚ. 

Vo svojom príhovore na rannom brífingu organizovanom Centrom pre európsku politiku sa podpredseda Šefčovič pokúsil vyvrátiť niektoré mylné predstavy o úradníkoch EÚ. Málokto napríklad vie, že je len 56 000 úradníkov EÚ, pričom 30 000 z nich pracuje pre Komisiu, z čoho vyplýva, že celá verejná správa EÚ je menšia než niektoré národné ministerstvá! 

V súvislosti s verejnou službou EÚ Šefčovič takisto poukázal na pomer medzi kvalitou a nákladmi – celý rozpočet EÚ stojí každého Európana menej než 70 centov denne a verejná služba predstavuje necelých 6 % z tejto celkovej sumy. Väčšina peňazí sa nemíňa na inštitúcie, ale sa investuje do ľudí, projektov, regiónov, poľnohospodárstva alebo podnikov v celej Európskej únii. 

Ako európsky komisár zodpovedný za administratívne záležitosti viedol podpredseda Šefčovič rokovania so zamestnancami a odbormi o reforme verejnej služby EÚ, ktorá by zodpovedala úsporným opatreniam, ku ktorým vzhľadom na hospodársku krízu pristúpili verejné správy mnohých členských štátov. Šefčovič okrem iného navrhol znížiť počet zamestnancov o 5 %, predĺžiť pracovný týždeň a zvýšiť vek odchodu do dôchodku, čo by znamenalo úspory vo výške 1 miliardy EUR. Zároveň však varoval, že výzvy na ďalšie škrty by ohrozili schopnosť verejnej služby EÚ robiť si svoju prácu poriadne. „Päťpercentným znížením počtu zamestnancov, ktoré navrhujem, usporíme približne 1 miliardu EUR. Každý si môže vypočítať, koľko ďalších zamestnancov by sme museli prepustiť, aby sme dosiahli úspory na hranici 5 miliárd EUR!“

Speech: "A European civil service fit for the 21st century"

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok