Politické strany, vzťahy s národnými parlamentmi a európska iniciatíva občanov na programe zasadnutia Výboru pre ústavné veci

Maroš Šefčovič

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa v stredu zúčastnil na zasadnutí Výboru pre ústavné veci Európskeho parlamentu, aby s poslancami EP absolvoval „štruktúrovaný dialóg“ o európskych politických stranách, vzťahoch s národnými parlamentmi a o iniciatíve občanov.

Pri otváraní diskusie podpredseda Šefčovič zdôraznil, že diskusia o európskych politických stranách stále prebieha, ale dodal, že s najväčšou pravdepodobnosťou Komisia do konca roka navrhne v tejto oblasti nové právne postavenie s presnými pravidlami financovania, transparentnosti a zodpovednosti strán.

Šefčovič sa takisto venoval obavám niektorých poslancov Európskeho parlamentu ohľadne vzťahov medzi Komisiou a národnými parlamentmi, pričom zdôraznil, že pravidelné diskusie s národnými parlamentmi sú nevyhnutnou súčasťou širšej diskusie v rámci EÚ, v neposlednom rade preto, že práve národným parlamentom sa vlády v príslušných krajinách zodpovedajú v súvislosti s ich európskymi záväzkami a že práve národné parlamenty zabezpečujú, aby sa dohody dosiahnuté na úrovni EÚ pretavili do reality v každom členskom štáte.

Dodal, že pravidelné diskusie Komisie s národnými parlamentmi by sa mali vnímať ako doplnenie diskusií Európskeho parlamentu a že obidve inštitúcie majú záujem presadzovať tento spoločný prístup ku komunikácii o Európe s poslancami národných parlamentov.

Napokon, v súvislosti s novou iniciatívou občanov sa podpredseda Šefčovič poďakoval Parlamentu za podporu tejto novej formy participatívnej demokracie a najmä za úlohu, ktorú Parlament bude zohrávať pri organizovaní verejných vypočutí o iniciatívach, na ktoré sa zozbiera milión podpisov. Zdôraznil, že Komisia urobí maximum, aby sa príslušní európski komisári mohli zúčastniť na týchto vypočutiach. V odpovedi na otázku poslancov EP Šefčovič zdôraznil, že Komisia bude aj naďalej viesť rozhovory s dvoma krajinami (Spojené kráľovstvo a Česká republika), ktoré ešte musia dokončiť prípravy na iniciatívu občanov, s cieľom dosiahnuť, aby bola čo najskôr plne k dispozícii pre občanov každého členského štátu EÚ.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok