Komisia obhajuje rozpočtové návrhy v oblasti poľnohospodárstva a regionálnej súdržnosti v Rade pre všeobecné záležitosti

Maroš Šefčovič

Dve hlavné oblasti politiky financované z rozpočtu EÚ – poľnohospodárstvo a regionálna politika – boli hlavným predmetom diskusií v utorok v Rade pre všeobecné záležitosti. Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič a komisári Janusz Lewandowski a Johannes Hahn diskutovali v Luxemburgu o týchto kľúčových návrhoch s ministrami.  

Otázka financovania poľnohospodárstva a politiky súdržnosti (resp. regionálnej politiky) je súčasťou prebiehajúcej debaty medzi národnými vládami a Komisiou o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, ktorý je päťročným programom financovania politík EÚ od roku 2014.  

Podpredseda Šefčovič predstavil návrhy Komisie v týchto dvoch oblastiach politík, ktoré spolu predstavujú zásadný podiel z rozpočtu EÚ. Osobitne vyzdvihol záväzok Komisie prepojiť financovanie v oblasti súdržnosti s dosiahnutými výsledkami, t. j. rozhodnutie podmieniť poskytovanie financií v oblasti súdržnosti makroekonomickými ukazovateľmi a obmedziť maximálnu výšku príspevkov, čím sa má dosiahnuť väčší súlad medzi politikou súdržnosti a stratégiou Európa 2020 na podporu rastu.  

Vyjadril však aj obavy v súvislosti s tým, že takzvaný rokovací rámec dohodnutý dánskym predsedníctvom EÚ, ktorý obsahujúci hlavné body diskusie o týchto oblastiach politiky, nezahŕňa viacero kľúčových návrhov Komisie. Týka sa to najmä stanovenia minimálnej výšky financovania z Európskeho sociálneho fondu pre rôzne kategórie regiónov a návrh zachovať potravinovú pomoc pre najchudobnejšie obyvateľstvo. 

Pokiaľ ide o oblasť poľnohospodárstva, podpredseda Šefčovič podčiarkol záväzok Komisie reformovať spoločnú poľnohospodársku politiku tak, aby sa viac chránilo životné prostredie, obmedzili priame platby poľnohospodárom a zjednodušil presun financií medzi dvoma piliermi: poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka. Vyjadril nádej, že ministri tieto návrhy podporia.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok