Európska iniciatíva občanov spustená!

Od 1. apríla 2012 môžu občania EÚ začať s registráciou svojich európskych iniciatív. Tento dátum predstavuje začiatok novej éry participatívnej demokracie v EÚ.  

Záujem o európsku iniciatívu občanov bol tak veľký, že podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za tento projekt, vyhlásil, že prvé registrácie očakával už niekoľko dní po jej oficiálnom spustení.  

„Mal som neoficiálne informácie o niekoľkých potenciálnych iniciatívach a viem, že občania sa začali organizovať už vopred, aby boli v deň D pripravení,“ povedal. 

EIO umožňuje občanom z celej EÚ predložiť konkrétny návrh týkajúci sa politického programu Únie za podmienky, že získajú dostatočnú podporu od svojich spoluobčanov.  

Iniciatívy môže predkladať občiansky výbor zložený z občanov EÚ s pobytom v najmenej 7 rozličných členských štátoch. Iniciatíva sa musí týkať oblasti, v ktorej má Európska komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov. Po splnení týchto kritérií musí iniciatívu podporiť aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň 7 členských štátov, pričom v každom z týchto štátov je potrebné zozbierať stanovený minimálny počet podpisov. 

Po získaní potrebného počtu podpisov a overení vyhlásení o podpore zo strany členských štátov má Komisia dva mesiace na to, aby rozhodla, či bude na základe danej iniciatívy konať. Predložená iniciatíva bude rovnako predmetom verejného vypočutia, ktoré sa uskutoční v Európskom parlamente.  

Oficiálna webová lokalita Komisie je súhrnným zdrojom všetkých informácií o európskej iniciatíve občanov a zároveň jediným miestom, kde svoje iniciatívy môžete zaregistrovať. Nájdete tu informácie o tom, ako navrhnúť iniciatívu občanov, ktorých oblastí politiky sa môže týkať a ako získať potrebnú podporu. 

IP/12/336 Komisia spúšťa európske iniciatívy občanov

MEMO/12/235 European Citizens' Initiative (ECI)

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok