Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Európska iniciatíva občanov vo finálnej fáze

Od 1. apríla 2012 budú mať občania EÚ k dispozícii nový nástroj, európsku iniciatívu občanov, prostredníctvom ktorého môžu dať Európskej komisii najavo, aké predpisy by mala navrhnúť. Iniciatívu musí podpísať milión občanov z aspoň siedmich členských štátov.  

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti zavedenie európskej iniciatívy občanov, víta vytvorenie tohto nástroja. Ako sa vyjadril na tlačovej konferencii, ktorej sa zúčastnili aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a dánsky minister pre európske záležitosti Nicolai Wammen (zastupujúci dánske predsedníctvo), ide o zásadný míľnik vo vývoji participatívnej demokracie.  

Všetci traja rečníci zdôraznili význam európskej iniciatívy občanov z hľadiska zvýšenia transparentnosti, otvorenosti a zodpovednosti EÚ, pričom Maroš Šefčovič dodal, že iniciatíva podporená sociálnymi médiami umožní občanom zo všetkých kútov EÚ diskutovať o spoločných problémoch, v dôsledku čoho vznikne nová cezhraničná debata zameraná na európske témy. 

On-line register iniciatív, ktorý spravuje Európska komisia, sa oficiálne sprístupní v nedeľu 1. apríla. Register, ktorý obsahuje množstvo užitočných informácií, slúži primárne na vytvorenie iniciatív a zber podpisov. 

Komisia taktiež vypracovala praktickú používateľskú príručku pre ľudí, ktorí majú záujem rozbehnúť európsku iniciatívu občanov, a pripravila plagáty na propagáciu tohto nástroja. Oba materiály sú dostupné vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ.
Maroš Šefčovič sa s blížiacim oficiálnym uvedením európskej iniciatívy občanov čoraz aktívnejšie vyjadroval o tejto novej možnosti v médiách, diskusiách s poslancami národných parlamentov, členmi európskych inštitúcií, ako aj na mnohých konferenciách.  

V piatok sa podpredseda Šefčovič zúčastní na konferencii organizovanej Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, na ktorej vyzve miestnych a regionálnych zástupcov a skupiny občianskej spoločnosti na aktívnu účasť pri propagácii a podpore európskej iniciatívy občanov. 

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok