Predstavenie nového loga Komisie na budove Berlaymont

Maroš Šefčovič and Viviane Reding

Podpredseda a podpredsedníčka Európskej komisie Maroš Šefčovič a Viviane Redingová odhalili nové logo Komisie umiestnené na budove Berlaymont, sídle Európskej komisie. Toto logo sa bude používať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch Komisie a bude označovať zastúpenia a delegácie, ktoré má Komisia v mnohých krajinách sveta.

Logo, ktoré je inšpirované práve tvarom budovy Berlaymont, sa už dlhší čas používa na internete a v papierových publikáciách, avšak piatková slávnosť bola prvým odhalením nového symbolu na budove Komisie.

Maroš Šefčovič, do portfólia ktorého patrí mimo iného aj infraštruktúra Komisie, poďakoval útvarom zodpovedným za komunikáciu za rýchlosť, s akou zaviedli nové logo do každodenného života. Nový symbol EK sa najprv začne objavovať na budovách v Belgicku a počas nadchádzajúcich mesiacov sa objaví na budovách Komisie v členských štátoch a iných krajinách sveta.

Maroš Šefčovič uviedol, že nové logo nahradilo veľké množstvo rôznych značiek a symbolov, ktoré používali generálne riaditeľstvá a iné služby Komisie. Nový vizuálny symbol Komisie uľahčí občanom identifikáciu budov a publikácií Komisie doma i v zahraničí.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok