Podpredseda Komisie Šefčovič pokračuje v dialógu s národnými parlamentmi

VP Šefčovič

Lisabonská zmluva výrazne posilnila úlohu národných parlamentov v európskom rozhodovacom procese. Ako komisár zodpovedný za vzťahy s národnými parlamentmi sa podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v pondelok stretol so zástupcami dvoch parlamentov, ktoré prijali rozdielny prístup ku svojim novým kompetenciám.

Najprv sa Maroš Šefčovič stretol s delegáciou z lotyšského parlamentu, ktorú viedol Atis Lejins, podpredseda výboru pre európske záležitosti. Lotyšský parlament nepatrí medzi tie zákonodarné zbory, ktoré intenzívne komunikujú s Komisiou a využívajú mechanizmus kontroly dodržiavania zásady subsidiarity, ktorý priniesla Lisabonská zmluva. Podpredseda Šefčovič využil stretnutie na to, aby motivoval členov lotyšského parlamentu k užšej spolupráci s Komisiou.  

Maroš Šefčovič taktiež zdôraznil kľúčovú úlohu národných parlamentov v novej štruktúre hospodárskeho riadenia, najmä pokiaľ ide o dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pri vypracovaní národných reformných programov a programov stability alebo konvergenčných programov a pri vytváraní optimálnych politických podmienok pre reformy.

Druhou delegáciou, ktorú Maroš Šefčovič v pondelok prijal, bola skupina členov holandského senátu, ktorú viedol Tineke Strik, predseda stáleho výboru pre európske záležitosti. Na rozdiel od lotyšského parlamentu má holandský parlament bohatú históriu spolupráce s Komisiou a od roku 2006 jej poslal 39 stanovísk týkajúce sa rôznych otázok. (Na tejto stránke nájdete viac informácií o spolupráci medzi národnými parlamentmi a Komisiou).  

Toto stretnutie bolo zamerané na budúcnosť EÚ, a najmä na hospodárske a finančné riadenie a spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Maroš Šefčovič podčiarkol výhodnosť európskeho prístupu k hospodárskemu riadeniu v porovnaní s medzivládnym prístupom, ktorý zvyčajne dominuje v časoch krízy. Takisto uvítal správu o tom, že holandský senát pracuje na integrácii mechanizmu kontroly dodržiavania princípu subsidiarity do širšieho rámca pre politický dialóg. 

V rámci tohtotýždňového kola rokovaní so zástupcami národných parlamentov sa ešte Maroš Šefčovič v utorok krátko stretne s Dominicom Hanniganom, predsedom spoločného parlamentného výboru pre európske záležitosti v írskom parlamente Oireachtas, s ktorým počas svojej nedávnej návštevy v Dubline prediskutoval viacero otázok týkajúcich sa EÚ.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok