Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a kríza eura vo vzťahu k SR – M. Šefčovič na Slovensku

Mr Šefčovič

Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa 1. marca 2012 v Nitre zúčastnil medzinárodnej konferencie: "Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na roky 2014 – 2020". Vo svojom vystúpení sa zameral na vybrané aspekty budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na špecifiká týkajúce sa SR.  Následne sa podpredseda EK v Bratislave stretol s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. V rámci bilaterálneho rokovania s prezidentom SR prediskutoval viaceré aktuálne európske témy, s dôrazom na otázky ekonomického charakteru.

Počas dvojdňovej návštevy SR M. Šefčovič v piatok, 2. marca 2012, navštívil Banskú Bystricu, kde na verejnom diskusnom fóre "SR vo vnútri alebo mimo EÚ" vystúpil s prednáškou na tému: "Kríza eura vo vzťahu k SR".

Video z verejnej diskusie v Banskej Bystrici.

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok