Jarné zasadnutie Európskej rady a Srbsko – hlavné body programu Rady pre všeobecné záležitosti

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa dnes (28. 2. 2012) zúčastnil zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti, na ktorej sa diskutovala o príprave koncotýždňového zasadnutia Európskej.

Medzi hlavné body programu patrila diskusia o návrhoch záverov Rady, ktoré jasne podporili  najnovšie návrhy Komisie týkajúce sa hospodárskeho riadenia. Kľúčovým bolo odsúhlasenie prioritných oblastí uvedených v ročnom prieskumu rastu, ktorý bol uverejnený tento mesiac a ktorý podpredseda Šefčovič nazval „našim spoločným plánom, ako dostať Európu späť na cestu ekonomického rastu a vysokej zamestnanosti.“

Maroš Šefčovič uvítal najmä podporu, ktorá bola v záveroch vyjadrená mechanizmu varovania navrhnutému Komisiou, ktorý má nielen upozorňovať na možné makroekonomické nerovnováhy, ale aj prispievať k ich riešeniu. Medzi ďalšie činnosti, ktoré Rada podporila, patrí stimulácia rastu a boj s nezamestnanosťou mladých ľudí

Na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti sa taktiež diskutovalo o udelení statusu kandidátskej krajiny Srbsku. Očakáva sa, že aj tento návrh schváli Európska rada na svojom zasadnutí 1. – 2. marca.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok