Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

COSAC v Kodani: Štáty Európy musia spolupracovať v boji proti finančnej kríze

COSAC v Kodani: Štáty Európy musia spolupracovať v boji proti finančnej kríze

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa v pondelok 30. januára zúčastnil v Kodani stretnutia so zástupcami parlamentov členských krajín a Európskeho parlamentu, na ktorom sa diskutovalo o reakcii EÚ na finančnú a hospodársku krízu a o potrebe účasti všetkých členských štátov pri riešení týchto pálčivých problémov.  

 

Na stretnutí predsedov výborov Konferencie výborov pre európske záležitosti (COSAC), ktoré organizovalo dánske predsedníctvo EÚ, podpredseda Šefčovič zdôraznil potrebu rýchlej a rozhodnej reakcie na hospodársku krízu a najmä na hrozby, ktoré kríza predstavuje pre euro a pre hospodársku a menovú úniu.

 

Spomenul  rôzne opatrenia, ktoré podnikla Európska komisia (vrátane balíka legislatívnych nástrojov na posilnenie hospodárskeho riadenia), a vyzval národné parlamenty, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu pri diskusii o rozpočtových otázkach na úrovni EÚ a súvisiacom dohľade. Podľa Maroša Šefčoviča by sa tak pomohlo predísť tomu, že rozpočtová nerovnováha jedného štátu destabilizuje celú eurozónu.  

„Základné ponaučenie z krízy sa týka našej vzájomnej závislosti –  viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme väčšiu mieru integrácie, aby sme zaistili, že národné hospodárske a rozpočtové politiky už nebudú mať také ďalekosiahle následky pre eurozónu a EÚ ako celok“,  uviedol podpredseda Šefčovič vo svojom prejave.  

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok