Príprava na európsku iniciatívu občanov

Europen Citizens' Initiative

V čase, keď do 1. apríla – dátumu možného začatia prvých Európskych iniciatív občanov (EIO) – zostáva niečo málo cez dva mesiace, uskutočnila sa vo štvrtok 26. januára konferencia pod záštitou podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča, na ktorej sa účastníci dozvedeli informácie o pokroku pri dokončovaní systému na registráciu iniciatív a zber podpisov.

Na konferencii (video) s názvom Príprava na európsku iniciatívu občanov vystúpili zamestnanci Komisie zodpovední za prípravu zázemia pre EIO, zástupcovia rozličných sociálnych sietí, ktoré by podľa predpokladov mali zohrávať významnú úlohu pri propagácii iniciatív a pri mobilizácii podpory pre ne, a politickí činitelia, ktorých úlohou bude dohliadať na iniciatívy na európskej a miestnej úrovni. Na konferencii boli takisto predstavené príklady súčasných vnútroštátnych iniciatív, ktoré podčiarkli význam, aké majú akcie organizované občanmi v mnohých členských štátoch.

Záujem o EIO je značný, čo potvrdil aj nedávny chat na Facebooku na túto tému. Môžete si ho pozrieť na facebookovej stránke Európskej komisie.

Podpredseda Šefčovič využil konferenciu na predstavenie novej webovej lokality, ktorá bude slúžiť na registráciu všetkých EIO, a softvéru s voľne prístupným zdrojovým kódom, ktorý Komisia vyvinula s cieľom pomôcť organizátorom pri tvorbe elektronických systémov na zber vyhlásení o podpore.

IP/12/51: Vďaka úspešnej konferencii je európska iniciatíva občanov opäť o krok bližšie k realite
Prejav: A New Chapter in the Democratic Life of the EU: Warming Up for the Citizens' Initiative 

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok