Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa zúčastnil živej skype diskusie

Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa zúčastnil živej skype diskusie so študentmi Evanjelického gymnázia v Košiciach, ktorí sa zapojili do tohtoročnej edície projektu Euroscola.

13. január 2012: Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa zúčastnil živej skype diskusie so študentmi Evanjelického gymnázia v Košiciach, ktorí sa zapojili do tohtoročnej edície projektu Euroscola.

V rámci zaujímavej diskusie M. Šefčovič zodpovedal viacero otázok týkajúcich sa rozpočtovej politiky EÚ, priorít Európskej komisie na rok 2012, regionálnej politiky a budúcich strategických cieľov EÚ.

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok