Vypočutie organizované portugalským parlamentom (Assembleia da República) podporí diskusiu o pracovnom programe Komisie na rok 2012

Podpredseda Šefčovič sa zúčastní na vypočutí organizovanom portugalským parlamentom (Assembleia da República). Cieľom vypočutia je diskusia o pracovnom programe Komisie na rok 2012. Táto politická debata takisto umožní portugalským poslancom vyselektovať návrhy, ktoré prioritne posúdia z hľadiska dodržiavania zásady subsidiarity.

Lisabonská zmluva zaviedla právo vnútroštátnych parlamentov preverovať, či návrhy Komisie spĺňajú zásadu subsidiarity, t. j. či navrhované ciele môžu byť naozaj lepšie dosiahnuté prostredníctvom opatrení na úrovni Európskej únie než prostredníctvom vnútroštátnych opatrení.

Vypočutie zorganizoval výbor pre európske záležitosti a predsedať mu bude predseda portugalského parlamentu Assunção Esteves. Zúčastnia sa na ňom aj Morais Leitão, člen portugalskej vlády zodpovedný za európske záležitosti, portugalskí poslanci Európskeho parlamentu a poslanci regionálnych parlamentov z Azorských ostrovov a ostrova Madeira.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok