Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Public Services Summit 2011

Public Services Summit 2011 in Oslo

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa zúčastnil Public Services summit 2011, podujatia, na ktorom sa stretli vedúce osobnosti z oblasti verejnej správy s cieľom prediskutovať kľúčovú tému tohtoročnej edície summitu "verejná správa v meniacom sa svete" a význam ICT technológií v 21. storočí.

V rámci odbornej panelovej diskusie k tejto téme podpredseda EK poukázal na význam tzv. eGovernmentu, tj. elektronického poskytovania verejných služieb a informoval účastníkov a iniciatívach Európskej komisie v tomto smere. Program trojdňového summitu pokračoval ďalšími zaujímavými diskusiami k témam vzťahujúcim sa na nové prístupy, ktoré by mali byť rešpektované zo strany verejnej správy s cieľom posilniť práva občanov a zvýšiť aktuálnu výkonnosť , resp. zlepšiť fungovanie verejnej správy ako takej.

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok