Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie z parlamentov členských štátov Európskej únie

Podpredseda Šefčovič dnes ráno vystúpil na stretnutí COSAC (Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie z parlamentov členských štátov Európskej únie), ktoré sa týkalo hodnotenia vzťahov Komisie a národných parlamentov počas takmer dvoch rokov, ktoré uplynuli od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Podpredseda Šefčovič upozornil na potrebu užšej spolupráce, ktorá by prebiehala na všetkých úrovniach a ktorá by bola zameraná na riešenie výziev spojených so súčasnou krízou v Európe. Uviedol, že európske inštitúcie a národné parlamenty by sa v prvom rade mali dohodnúť na spoločnej vízii Európy, aby mohli občanom poskytnúť efektívne riešenia. V tomto kontexte vyzval národné parlamenty, aby sa zapojili do aktuálnej diskusie o pracovnom programe Komisie, ktorá sa bude opierať o tieto tri hlavné body:

- dokončenie vnútorného trhu, najmä digitálneho jednotného trhu;

- konečný súbor návrhov na zvýšenie transparentnosti, stability a zodpovedného správania vo finančnom sektore;

- dôraz na obavy spájané s nevyhnutnými hospodárskymi reformami, ktorých cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť nášho sociálneho modelu.

Podpredseda Šefčovič na záver pripomenul, že ide o mimoriadne široký okruh zložitých problémov, ktorých riešenie je možné len prostredníctvom efektívneho partnerstva s národnými parlamentmi. Necelé dva roky od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti možno smelo konštatovať, že národné parlamenty sú v centre európskej politiky, a že Európa je na prvom mieste vnútroštátnych politických programov. Ide o prirodzený vývoj, ktorý je dôkazom významu politického dialógu a spolupráce národných parlamentov s Európskou komisiou.

Prejav 11/627: National Parliaments: Key Partners in setting the EU Agenda.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok