Medzinárodná konferencia „Bezpečné zásobovanie energiou“ a diskusia o EFSF s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom

Maroš Šefčovič and Slovak President Ivan Gašparovič

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa zúčastnil medzinárodnej konferencie o bezpečnom zásobovaní energiou (SES 2011), ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 29. – 30. septembra 2011 v Bratislave.

Podpredseda Šefčovič vo svojom prejave  a prezentácii  poukázal na strategický význam politiky EÚ v oblasti energetiky a predstavil jej hlavné budúce ciele: bezpečnosť dodávok, udržateľnosť a konkurencieschopnosť.

Medzi navrhovanými opatreniami spomenul lepšie využívanie energie, investície do obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie integrácie európskeho trhu s energiou.

Maroš Šefčovič poznamenal, že prepojenie slovenského trhu s elektrickou energiou s Českou republikou a Maďarskom je dobrým príkladom úspešnej integrácie, ktorej výsledkom je zvýšená bezpečnosť a flexibilita.

EÚ ponúka niekoľko možností ako pomôcť slovenskému trhu s energiou vrátane spolupráce na prepojení sietí v Európe, výskumných a vývojových projektov zameraných na energetické technológie, výmeny osvedčených postupov a odbornej prípravy pracovníkov.

Dvojdňová konferencia pokračovala odbornými panelovými diskusiami na tému bezpečnosti dodávok, výskumu, obnoviteľných zdrojov energie a životného prostredia.

Dňa 30. septembra sa podpredseda Šefčovič stretol s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom, aby spolu prediskutovali aktuálnu otázku týkajúcu sa Európskeho nástroja finančnej stability. Po stretnutí nasledovala spoločná tlačová konferencia.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok