Inaugurácia priestorov CERT-EU

Inaugurácia priestorov CERT-EU

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa zúčastnil slávnostnej inaugurácie priestorov CERT-EU (Computer Emergency Response Team), prekonfiguračného krízového tímu európskych inštitúcií na prevenciu a boj proti kybernetickým hrozbám, ktorý vznikol  1. júna 2011. Po necelých troch mesiacoch od vzniku uvedeného tímu bola zásluhou odborných útvarov Európskej komisie vytvorená potrebná infraštruktúra spĺňajúca požiadavky a základné kritériá na fungovanie štandardného CERTu.

Vo svojom príhovore podpredseda EK Maroš Šefčovič ocenil nasadenie a tímovú prácu odborných útvarov Európskej komisie, aktívnym pričinením ktorých vzniklo optimálne prostredie na napĺňanie základného cieľa CERT-EU: ochrany európskych inštitúcií pred existujúcimi kybernetickými hrozbami.

Na tomto behu na dlhú trať podpredseda EK prekonfiguračnému tímu zaželal  veľa odhodlania a úspechov .

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok