Otvorenie spoločného registra transparentnosti

Otvorenie spoločného registra transparentnosti

Komisia a Európsky parlament chcú spoločným registrom transparentnosti zviditeľniť všetky subjekty, ktoré sa usilujú ovplyvniť európske politiky. Snaha Európskeho parlamentu a Európskej komisie o ďalšie zvýšenie transparentnosti v rámci rozhodovacieho procesu EÚ dnes vyústila do otvorenia ich spoločného verejného registra transparentnosti, ktorý doposiaľ najúplnejšie informuje o subjektoch, ktoré sa usilujú ovplyvňovať európske politiky.

Video - tlačové správy

IP/11/773 Komisia a Európsky parlament chcú spoločným registrom transparentnosti zviditeľniť všetky subjekty, ktoré sa usilujú ovplyvniť európske politiky

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok