Komisia víta dohodu o európskej iniciatíve občanov

Maroš Šefčovič

„Som rád, že sa Parlament a Rada tak rýchlo dohodli na iniciatíve občanov“, povedal Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. „Európska iniciatíva občanov zavedie v EÚ úplne novú formu účasti občanov na demokratickom procese. Pre demokratický život v Únii je to skutočný krok vpred. Je to konkrétny príklad priblíženia Európy k jej občanom. Posilni cezhraničné rozhovory o tom, čo robíme v Bruseli, čím, ako dúfame, prispeje k rozvoju skutočného európskeho verejného priestoru.“

Európska komisia víta dnešnú dohodu o európskej iniciatíve občanov, ktorá prvýkrát umožní občanom priamo navrhovať nové právne predpisy EÚ. Európska iniciatíva občanov – inovácia z Lisabonskej zmluvy – umožní, aby minimálne jeden milión občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzval Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy v oblastiach, v ktorých má Komisia príslušné právomoci. Organizátori iniciatívy občanov – občianske výbory pozostávajúce z aspoň siedmich občanov, ktorí sú rezidentmi spolu aspoň siedmich rôznych členských štátov – budú mať k dispozícii jeden rok na zozbieranie podpisov a Komisia potom tri mesiace na preskúmanie iniciatívy a rozhodnutie, či na ňu bude reagovať. Na žiadosť Rady sa legislatíva týkajúca sa európskej iniciatívy občanov začne uplatňovať jeden rok po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. To znamená, že s prvými iniciatívami možno počítať od začiatku roka 2012.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok