LISABONSKÁ ZMLUVA PO ROKU OD NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič uviedol počas svojho dnešného vystúpenia na pôde Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii, že počas prvého roka platnosti Lisabonskej zmluvy sa nová inštitucionálna štruktúra osvedčila najmä pri riešení závažných problémov, s ktorými sa EÚ stretla. „Je jasné že nové rozloženie síl je z hľadiska medziinštitucionálnej rovnováhy jednoznačným pozitívom,“ uviedol Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič odmietol myšlienku, že EÚ je na ceste k medzivládnej organizácii a že niektoré inštitúcie obrali iné o právomoci. „Základnou myšlienkou Lisabonskej zmluvy je posilnenie všetkých inštitúcií, čím sa posilní Únia ako celok,“ uviedol Šefčovič. „Hlavnou príčinou úspechu Lisabonskej zmluvy je, že nadnárodné a medzivládne prvky spolu úspešne koexistujú v súčasnej EÚ – zmluva zachováva krehkú rovnováhu medzi rôznymi východiskami a inštitúciami.” Podľa podpredsedu Šefčoviča sa spôsob fungovania Únie zachoval a v mnohých aspektoch posilnil. Nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy umožnili Únii, aby v čase naliehavej hospodárskej krízy konala rýchlo a rozhodne, a prijala návrhy týkajúce sa riadenia hospodárstva. Záverom podpredseda Šefčovič zhrnul prínosy Lisabonskej zmluvy a svoj prejav ukončil slovami: „Všetky naše kroky musia mať jeden spoločný cieľ – efektívnejšiu a demokratickejšiu Úniu, ktorá má na svetovej scéne patričnú váhu.”

Prejav Maroša Šefčoviča „Lisabonská zmluva – jeden rok spolupráce v zdokonalenom inštitucionálnom rámci“ 

Ďalšie informácie: Michael Mann: 0032.2.299.9780

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok