Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič diskutoval o európskej iniciatíve občanov s predstaviteľmi národných parlamentov.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, vyzval k rýchlej dohode o návrhu Komisie, ktorý sa týka európskej iniciatívy občanov. „Európska iniciatíva občanov je jednou z najdôležitejších inovácií Lisabonskej zmluvy. Tento nástroj dáva Únii nový rozmer občianskej demokracie a predstavuje významnú udalosť v demokratickom živote EÚ. Poskytuje jedinečnú možnosť priblížiť Úniu občanom a povzbudiť širšiu cezhraničnú debatu o otázkach EÚ. Je preto dôležité, aby mali občania tento nový nástroj k dispozícii čo najskôr,“ uviedol komisár.

Maroš Šefčovič predniesol svoj prejav na stretnutí medziparlamentného výboru, ktorý zvolal výbor Európskeho parlamentu pre ústavne otázky. Na stretnutí sa zišli aktéri, ktorí hrajú hlavnú úlohu pri vypracovaní legislatívy o iniciatíve občanov vrátane belgického ministra Oliviera Chastela (za belgické predsedníctvo) a spoluspravodajcov EP Zity Gurmaiovej a Alaina Lamassoureho. Podpredseda Komisie Šefčovič zdôraznil, že vďaka Lisabonskej zmluvy sa posilnila úloha národných parlamentov: „Komisia víta a podporuje aktívnu účasť národných parlamentov v diskusii o hlavných iniciatívach a návrhoch. Komisia bude aj v budúcnosti podporovať ich užšiu angažovanosť v európskych otázkach. Sme presvedčení, že sa tak budeme môcť spoločne podieľať na priblížení Európy k občanom a na zlepšovaní procesu tvorby politík.“

Prečítajte si prejav.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok