Podpredseda EK M. Šefčovič vyzýva národné parlamenty, aby využívali svoje právomoci v rámci rozhodovacieho procesu EÚ

Mr Maroš ŠEFČOVIČ participates and delivers a speech at the COSAC Chairpersons Meeting (Conférence des Organes spécialisés dans les Affaires européennes) in Brussels

Podľa podpredsedu EK M. Šefčoviča bol z hľadiska uvedenia do praxe nových štruktúr definovaných Lisabonskou zmluvou dosiahnutý značný pokrok. (prejav) Počas svojho vystúpenia na konferencii parlamentných výborov pre európske záležitosti (COSAC) v Bruseli 5. júla 2010 podpredseda EK vyzdvihol dohodu o revidovanej medziinštitucionálnej zmluve medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom dosiahnutú minulý týždeň. "Táto zmluva by mala byť vnímaná ako konkrétny spôsob implementácie ustanovení Lisabonskej zmluvy a zároveň ako aktívna podpora efektívnej a produktívnej spolupráce medzi inštitúciami". M. Šefčovič počas svojho príhovoru ďalej privítal politickú dohodu o diplomatickej službe EÚ, ktorá by mala znamenať, že "do konca roka budeme mať k dispozícii plnú škálu štruktúr pre diplomatickú službu EÚ".

Vyjadril tiež presvedčenie, že Európsky parlament uskutoční rýchly pokrok z hľadiska rokovaní o Európskej občianskej iniciatíve. Poukazujúc na nedávno schválenú výročnú správu o vzťahoch medzi Európskou komisiou a  národnými parlamentmi, M. Šefčovič vyzval zástupcov COSACu na posilnenie angažovania sa v oblasti európskych záležitostí. Lisabonská zmluva posilňuje právomoci národných parlamentov z hľadiska ich účasti na rozhodovacom procese EÚ prostredníctvom kontrolného mechanizmu subsidiarity. Od februára 2010 Komisia dostala 41 stanovísk k legislatívnym návrhom spadajúcich pod tento mechanizmus. Podpredseda EK M. Šefčovič podľa svojich slov očakáva ďalšie prehĺbenie spolupráce v tomto smere.

Viac informácií: Michael Mann 02.299.9780

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok