Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Stanovisko podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča k dohode Rady o európskej iniciatíve občanov:

S potešením vítam veľmi uspokojivú dohodu, ktorú dnes dosiahla Rada v otázke európskej iniciatívy občanov. Vďaka tejto dohode môžeme urýchliť rokovania s Európskym parlamentom o tomto novom nástroji participatívnej demokracie. Chcel by som vysloviť vďaku španielskemu predsedníctvu za kus dobrej práce, ktorú odviedlo pri dosahovaní kompromisov, ako aj členským štátom za ich konštruktívny prístup. Komisia považovala za veľmi dôležité zachovať z pôvodného návrhu prístup k určovaniu prípustnosti iniciatív.

Som rád, že Rada sa s nami zhodla na tom, že ešte predtým, ako bude Komisia posudzovať, či daná iniciatíva spadá do jej kompetencie, musí byť zozbieraných 100 000 podpisov. Takýmto spôsobom sa zabezpečí, že rozhodnutie o prípustnosti iniciatívy predčasne nezabrzdí celoeurópsku diskusiu o témach, ktoré ležia našim občanom na srdci. Zároveň sa však predíde tomu, aby bol systém zaplavený iniciatívami, o ktoré verejnosť v skutočnosti nemá záujem.

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok