Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa stretol s Mercedes Bresso, predsedníčkou Výboru regiónov

V stredu, 30. júna sa podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič stretol s nedávno zvolenou predsedníčkou Výboru regiónov Mercedes Bresso. Podpredseda Šefčovič zdôraznil význam úzkej spolupráce medzi európskymi inštitúciami s cieľom čo najviac zužitkovať zmeny prinesené Lisabonskou zmluvou. Regióny hrajú v rámci Európy kľúčovú úlohu pri hospodárskom oživení a v implementovaní stratégie EÚ 2020. Podpredseda Šefčovič zdôraznil záujem Komisie využiť v týchto oblastiach poznatky a expertízu Výboru regiónov.

Podpredseda Šefčovič tiež ocenil prácu Dohovoru primátorov a starostov s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov, ako i ich spoluprácu s regiónmi v partnerských mediteránnych krajinách. Vyjadril záujem Komisie koordinovať flexibilným spôsobom svoju prácu s prácou Výboru v oblastiach ako je boj proti chudobe čí Európska stratégia v oblasti zdravia. Vyslovil sa tiež za využitie záverov bielej knihy Výboru regiónov týkajúcej sa viacúrovňovej vlády. Na záver sa podpredseda Šefčovič a predsedníčka Bresso vyslovili za prehĺbenie spolupráce Komisie a Výboru regiónov v nasledujúcich mesiacoch.   

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok