Zriadienie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu víta politickú dohodu o zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá bola dnes dosiahnutá v Madride. Podpredseda Maroš Šefčovič zastupoval Európsku komisiu na rozhodujúcich rokovaniach medzi španielskym predsedníctvom, Vysokou predstaviteľkou pre zahraničné vzťahy, Komisiou a Európskym parlamentom. Dohoda otvára cestu pre vznik spoločnej Európskej diplomatickej služby pre vonkajšiu činnosť, tak ako je ustanovená Lisabonskou zmluvou. Pod vedením Vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku Catherine Ashtonovej umožní Európskej únii mať dynamickú a konzistentnú zahraničnú politiku.

V nadväznosti na rokovania podpredseda Maroš Šefčovič zdôraznil: "Pracovali sme veľmi tvrdo, aby sme dosiahli túto dohodu, rád by som poďakoval všetkým stranám za ich konštruktívny prístup. Zriadenie Európskej služby je obrovskou príležitosťou pre EÚ posilniť svoju globálnu úlohu. Dnešná dohoda zabezpečuje jej efektívny, transparentný a férový spôsob fungovania, ako aj dobrú rovnováhu medzi zamestnancami Komisie, Rady a národnými diplomatickými službami. Z hľadiska dôveryhodnosti európskej služby je dôležité a zmysluplné zabezpečiť prítomnosť národných príslušníkov zo všetkých členských štátov. Výberové konanie zabezpečí geografickú a rodovú rovnosť, ako aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými zamestnancami pokiaľ ide o pracovné podmienky."

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok