Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Ďalšie prijímanie zamestnancov na posilnenie vyššieho manažmentu Komisie

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, dnes vyhlásil výberové konanie na miesta štyroch zástupcov generálneho riaditeľa, ktorého sa môžu zúčastniť príslušníci troch členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 (Lotyšsko, Litva a Malta). Hoci sa už dosiahli celkové ciele stanovené pre obsadenie miest vyšších manažérov príslušníkmi nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, pre tieto tri členské štáty sa zatiaľ nedosiahli individuálne indikatívne ciele. Po dnes uverejnenom oznámení o výberovom konaní bude v nasledujúcich dňoch v dvoch vlnách nasledovať vyhlásenie dvoch výberových konaní na miesta vo vyššom manažmente, resp. na miesto na úrovni riaditeľa a hlavného poradcu, ktorých sa môžu zúčastniť príslušníci šiestich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007 (Bulharsko, Česká republika, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko).

„Komisii veľmi záleží na tom, aby dosiahla náležitú geografickú vyváženosť vo všetkých svojich útvaroch, a to i na úrovni najvyššieho manažmentu,“ vyhlásil podpredseda Šefčovič. „Úspešne sme dosiahli indikatívne ciele stanovené pre krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007. Ale v prípade niekoľkých členských štátov potrebujeme vyvinúť mimoriadne úsilie. Preto sme sa rozhodli pre tento dodatočný krok. Teším sa na prihlášky špičkových uchádzačov.“

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok