Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Komisia, Parlament a Rada pokročili v rozhovoroch o európskych agentúrach a schválili cestovnú mapu pre ich ďalšie napredovanie

Politickí lídri z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie sa rok po otvorení diskusie na tému fungovania európskych agentúr stretli 19. mája 2010 v Štrasburgu, aby zhodnotili aktuálny stav rozhovorov a aby sa dohodli na cestovnej mape pre ich ďalšie napredovanie.  Všetky tri inštitúcie sa zaviazali hľadať spoločné riešenia na zlepšenie činnosti agentúr v roku 2011.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, uviedol: „Každému musí byť jasné a zrozumiteľné, čo by agentúry mali a nemali robiť, a ako by to mali robiť. Len vtedy naplno využijeme ich potenciál. Mať konkrétnejšiu predstavu o našich vzájomných vzťahoch osoží nielen inštitúciám, ale aj samotným agentúram. Veď my všetci máme záujem na tom, aby sme zistili ako vylepšiť správu a fungovanie agentúr v záujme poskytovania kvalitnejších služieb európskym inštitúciám a európskym občanom. Myslím, že všetky tri inštitúcie sú odhodlané dosiahnuť konsenzus v otázke agentúr a verím, že tento cieľ dokážeme naplniť v roku 2011.“

 

 

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok