MAROŠ ŠEFČOVIČ UVÍTAL POKROK PROGRAMU EURÓPA 2020, KTORÉHO CIEĽOM JE UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY RAST

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič dnes vyzdvihol úspešné závery stretnutia Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli, na ktorom zastupoval Komisiu.Rada, ktorej predsedal španielsky minister zahraničných vecí Miguel Angel Moratinos, sa stretla, aby pripravila podklady na júnový európsky samit, v rámci ktorého sa má prijať stratégia Európa 2020. Cieľom tejto stratégie je urýchlenie obnovy európskeho hospodárstva po hospodárskej kríze a vybudovanie základov pre budúci udržateľný rast.

Ako povedal podpredseda Šefčovič:„Dnešná Rada ukázala, že lídri EÚ sú plne odhodlaní prijať stratégiu v jej plnom znení na júnovom samite.V marci tohto roku schválili päť hlavných cieľov EÚ.Rovnako úspešne pokračuje aj ich kvantifikácia a stanovovanie cieľov pre jednotlivé členské štáty.Mario Monti dnes zároveň predstavil svoju správu o jednotnom trhu, o ktorú ho požiadal predseda Komisie Barroso.

Komisia bude vychádzať zo záverov tejto správy a pripraví oznámenie o „chýbajúcich prepojeniach na vnútornom trhu“.18. mája predstavíme prvú vlajkovú iniciatívu o digitálnom programe pre Európu.Na základe dnešného úspešného stretnutia ministrov financií členských štátov EÚ, ktoré sa skončilo v skorých ranných hodinách, v stredu predstavíme konkrétne návrhy na posilnenie koordinácie hospodárskej politiky a rozpočtového dohľadu.

Na dnešnom stretnutí Rady pre všeobecné záležitosti sme diskutovali aj o problematike zmien klímy, ku ktorej Komisia predloží koncom mája nové oznámenie.Predmetom oznámenia budú politické možnosti na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov. Zároveň preskúma opatrenia prijaté za účelom podpory energeticky náročných priemyselných odvetví, v ktorých existuje riziko úniku uhlíka.

Teší ma, že Rada pre všeobecné záležitosti naďalej plní svoju významnú úlohu pri koordinácii politík EÚ a podpore predsedov vlád a hláv štátov EÚ.“

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok