Publications - Commissioner Olli Rehn - European Commission

 • Europe's Next Frontiers, Nomos, Baden-Baden 2006.

 • Suomen eurooppalainen valinta ei ole suhdannepolitiikkaa, WSOY, Helsinki 2006.

 • The Comeback of History: Rebounds of Liberalism in Europe since 1989, in Lex Corijn – Thomas Krings (eds.), Liberalism in the European Union. The Way Forward, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2004.

 • Fennomaanien perillisenä Euroopan muodonmuutoksessa. Teoksessa Heidi Hautala – Olli Rehn – Allan Rosas – Alexander Stubb, Minun Eurooppani. Tammi 2003. (Offspring of Finnish Nation-Builders in the Metamorphosis of Europe. In Heidi Hautala et al, My Europe. Tammi 2003.)

 • Third Way in EU Development. From the Conflict between Federalism and Intergovernmentalism towards the Renewal of the Community Method.The Yearbook of Finnish Foreign Policy 2002. The Finnish Institute of International Affairs. Forssa 2002.

 • L’Europe à la croisée des cultures et à l’aune de la sécurité, à Finlande: Le Nord, L’Europe et le Millénaire. Un ouvrage publié par le secrétariat de la présidence finlandaise de l’Union européenne. Tammi 1999.

 • Komissio: Euroopan yhdentymisen moottori ja unionibyrokratian symboli, teoksessa Tapio Raunio ja Matti Wiberg (toim.) Päätöksenteko Euroopan Unionissa – selkeä johdatus monimutkaiseen vallankäyttöön, Tampere 1998. (The Commission: the Engine of European Integration and the Symbol of Union Bureaucracy, in Tapio Raunio – Matti Wiberg (eds.), Decision-Making in the European Union – a clear introduction to a complex power game, Tampere 1998.)

 • Suomen EU-puheenjohtajuuden eurooppalaiset haasteet, VM 1998, 2. painos. (European Challenges of the Finnish EU Presidency, Ministry of Finance 1998, 2nd edition.) EU-asioiden valmistelu Suomessa (erityisesti luvut 1-2 ja 5), Eduskunnan kanslian julkaisu 7/1998, Helsinki. (Co-ordination of EU Policy-Making in Finland, especially chapters 1-2 and 5, the Parliament of Finland, report no 7/1998.)

 • Uusi institutionalismi EU-tutkimuksessa: Suurista teorioista päätöksenteon verkostojen tutkimukseenPolitiikka 2/1997, 20 s. (New Institutionalism in the Study of the European Union: From Grand Theories to the Study of Policy-Making and Networks, Politiikka 2/1997, 20 pp.)

 • Pieni valtio Euroopan Unionissa, Kirjayhtymä, Helsinki 1996. (A Small State in the European Union, Kirjayhtymä, Helsinki 1996.)

 • Corporatism and Industrial Competitiveness in Small European States: Austria, Finland and Sweden, 1945-95, D.Phil. thesis, University of Oxford. Satakunnan Kirjapaino Oy 1996, Kokemäki.

 

Regular columns to various Finnish publications

2004Tekniikka&Talous (independent technology & economic weekly)
2004Suomen Kuvalehti (independent weekly magazine)
1993-1997Etelä-Saimaa (independent)
1991-1997Viestintä Teema Oy (syndicated columns for 4 major dailies)
1989-1992Demari (social-democratic)
1989-1991Uusi Suomi (independent)
1987-1994Suomenmaa (centre-oriented)
1986-1987Editor of Politiikan Puntari (centre-liberal magazine)
1985-1987Centre Press Agency, editorial writer (part-time)
Last update: 26/07/2014 |  Top