Navigacijska pot

Moja ekipa

Elektronski naslovi imajo naslednjo obliko: ime.priimek@ec.europa.eu

  KABINET

 • Matjaž Malgaj

  Matjaž Malgaj

  Vodja kabineta

  Tel: +32 2 29 88674
  BERL 11/199

  Tajnica:
  Tiina Tapio

  Vodenje kabineta
  Odnosi z generalnim direktoratom za okolje
  Vodilno osebje

   

 • Rosalinde van der Vlies

  Rosalinde van der Vlies

  Namestnica vodje kabineta

  Tel: +32 2 29 90295
  BERL 11/207

  Tajnica:
  Laure Lalanne

  Pristojnosti

  Nadomeščanje vodje kabineta
  Vodenje pomožnega osebja
  Usklajevanje strategije za okolje in implementacija akcijskega programa za okolje
  Strategija Evropa 2020
  Temeljno strokovno znanje (tudi sodelovanje z Evropsko agencijo za okolje in Skupnim raziskovalnim centrom)
  Odnosi z deležniki (tudi z nevladnimi organizacijami)
  Načrtovanje
  Celoten pregled EU zakonodaje

  Skupna področja dela

  Ekonomske in monetarne zadeve
  Pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo
  Notranje zadeve

 • Bénédicte Caremier

  Bénédicte Caremier

  Svetovalka

  Tel: +32 2 29 54037
  BERL 11/170

  Tajnica:
  Mary Ann Van Oost-Seeuws

  Pristojnosti

  Voda
  Morsko okolje
  Okolje in zdravje
  Dobro počutje živali
  Nanomateriali
  Biocidi
  Endokrini disruptorji
  Predpis REACH in kemikalije

  Skupna področja dela

  Pomorske zadeve in ribištvo
  Zdravje in varstvo potrošnikov
  Zaposlovanje, socialne zadeve in socialna vključenost
  Administracija in kadrovske zadeve
  Proračun in finančno načrtovanje
  Revizija in boj proti goljufijam (tudi odnosi z uradom OLAF)

 • William Neale

  William Neale

  Član kabineta

  Tel.: +32 2 29 96 710
  BERL 11/159

  Tajnica:
  Susanna Mäkikokkila

  Pristojnosti

  Trajnostna proizvodnja in potrošnja
  Krožno gospodarstvo in preprečevanje odpadkov
  Ekonomske analize in programi (tudi sodelovanje s svetovalno skupino ekonomistov)
  Preko meja BDP
  Ekološke inovacije
  Medinstitucionalni odnosi

  Skupna področja dela

  Industrija in podjetništvo
  Znanost, raziskave in inovacije
  Digitalna agenda
  Davki in carine

 • Natalie Pauwels

  Natalie Pauwels

  Članica kabineta

  Tel: +32 2 29 80992
  BERL 11/178

  Tajnica:
  Stéphanie Clouet

  Pristojnosti

  Narava in biotska raznovrstnost (tudi ogrožene vrste – CITES)
  Gozdovi
  Tla, raba zemljišč
  Nitrati
  Naravni viri v politikah EU
  Presoja vplivov na okolje, strateška okoljska presoja
  Biotehnologija
  LIFE+

  Skupna področja dela

  Kmetijstvo in razvoj podeželja
  Regionalna politika

 • Elena Višnar Malinovská

  Elena Višnar Malinovská

  Članica kabineta

  Tel.: +32 2 29 67055
  BERL 11/175

  Tajnica:
  Stéphanie Clouet

  Pristojnosti

  Pravne zadeve, upravljanje, izvrševanje
  Pametna pravna ureditev in presoja vplivov
  Kakovost zraka
  Hrup
  Industrijski izpusti
  Urbano okolje
  Promet in okolje
  Državne pomoči

  Skupna področja dela

  Energetika
  Podnebni ukrepi
  Konkurenca
  Notranji trg in finančne storitve
  Trgovina
  Promet

 • Kristina Bole

  Kristina Bole

  Svetovalka

  Tel.: +32 2 29 59582
  BERL 11/167

  Tajnica:
  Mary Ann Van Oost-Seeuws

  Pristojnosti

  Mednarodno upravljanje
  Širitev in sosednje države
  Komunikacijska strategija
  Spletna stran komisarja
  Odnosi s tiskovnim predstavnikom
  Slovenski mediji
  Mentorstvo pripravnikov

  Skupna področja dela

  Zunanje zadeve in varnostne politike
  Razvojna pomoč
  Mednarodno sodelovanje, humanitarna pomoč, krizno ukrepanje
  Širitev in politika soseščine
  Komuniciranje
  Izobraževanje, kultura, večjezičnost in mladi

 • Tiziana Palmisano

  Tiziana Palmisano

  Govori in urejanje besedil

  Tel.: +32 2 29 81072
  BERL 11/162

  Komisarjevi govori in sporočila
  Članki, blogi in spletna besedila
  Jasno pisanje: kakovost pisanja
  Prošnje za pokroviteljstvo
  Zelene službe

 • STIKI Z MEDIJI

 • Joe Hennon

  Joe Hennon

  Uradni govorec za okolje pri Evropski komisiji

  Tel.: +32 2 29 53 593
  BERL 2/325

  Tajnica:
  Lorella Corato

 • Andreja ŠKERL

  Andreja ŠKERL

  Tiskovna predstavnica

  Tel.: +32 2 29 51 445
  BERL 2/328

 • TAJNIšTVO

 • Sophie Bottin

  Helena Zadnik

  Tajnica komisarja

  Tel.: +32 2 29 20586
  BERL 11/195

 • Dace Ozolina

  Dace Ozolina

  Tajnica komisarja (nadomešča Heleno Skutnik med njeno porodniško)

  Tel: +32 2 29 50002
  BERL 11/195

 • Tiina Tapio

  Tiina Tapio

  Tajnica vodje kabineta

  Tel: +32 2 29 91573
  BERL 11/198

 • Laure Lalanne

  Laure Lalanne

  Tajnica namestnika vodje kabineta

  Tel: +32 2 29 52040
  BERL 11/208

 • Mary Ann Van Oost-Seeuws

  Mary Ann van Oost-Seeuws

  Tajnica

  Tel: +32 2 29 57163
  BERL 11/168

 • Susanna Mäkikokkila

  Susanna Mäkikokkila

  Tajnica

  Tel: +32 2 299 19 68
  BERL 11/160

 • Stéphanie Clouet

  Stéphanie Clouet

  Tajnica

  Tel: +32 2 29 59954
  BERL 11/179

 • Lorella Corato

  Lorella Corato

  Tajnica uradnega govorca

  Tel: +32 2 296 30 99
  BERL 2/328

 • ARHIV

 • Sandra Tegazzini

  Sandra Tegazzini

  Arhiv

  Tel: +32 2 29 55127
  BERL 11/183

 • Marco Grancagnolo

  Marco Grancagnolo

   

  Administrator

  Tel.: +32 2 29 76366
  BERL 11/182

  Vprašanja Evropskega parlamenta
  Mnenja nacionalnih parlamentov in spremljanje mnenj Evropskega ekonomskega in socialnega komiteja ter Odbora regij
  Peticije
  Pritožbe
  Predsednikova korespondenca
  Pregled sej in srečanj
  Arhiv

 • Pripravnica

 • Tanja Albreht

  Tanja Albreht

  Pripravnica

  Tel: +32 2 29 13486

 • VOZNIKI

 • Patrick Ansia

  Patrick Ansia

  Voznik

 • Mohamed Aknaf

  Mohamed Aknaf

  Voznik