Navigacijska pot

Voda in morsko okolje

Čista voda je neprecenljiv vir, ki ga ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Dostopnost do čiste vode je življenjskega pomena. Človek s svojimi dejavnostmi izjemno vpliva na kakovost in količino vode, zato je EU sprejela številne zakonodajne ukrepe, da bi v Evropi zagotovila visoko kakovost in čistost pitne vode, kopalnih voda, površinskih vod in podtalnice. Z njimi omejuje tudi onesnaževanje z mestnimi odpadnimi vodami, z nitrati iz kmetijstva in nevarnimi kemikalijami. Ključna pri uresničevanju teh ciljev je okvirna direktiva o vodah iz leta 2000, ki so jo države članice morale prenesti v svojo zakonodajo. Direktiva zahteva celovit pristop pri upravljanju voda v celotnem povodju in mednarodno sodelovanje v skupnih vodah. Leta 2007 je bila sprejeta tudi direktiva o ocenjevanju in obvladovanju tveganja poplav. Zaradi podnebnih sprememb postajajo suša in pomanjkanje vode vse pomembnejša vprašanja, s katerimi se soočamo.

Morski ekosistemi niso le glavni vir biotske raznovrstnosti, ampak je od njih odvisno preživetje številnih obalnih regij in milijone delovnih mest. Morja in oceani so življenjskega pomena za naše zdravje in gospodarstvo ter vse pomembnejši vir obnovljivih energij. Toda krhko ravnotežje morskega okolja je ogroženo zaradi onesnaženja, prelova in podnebnih sprememb. Evropska unija je odločena, da bo do leta 2020 poskrbela za zdravo morsko okolje v vseh evropskih morjih. K temu cilju se je leta 2008 zavezala s sprejetjem okvirne direktive o morski strategiji.

Voda – povezava na spletno stran Direktorata za okolje

Naši oceani, morja in obale

Posvetovanje o političnih možnostih za Načrt za varstvo evropskih voda (rok: 2012/07/06)

Tretja evropska konferenca o vodah (Bruselj, 24. – 25. maj 2012)

Meritve za zaščito kakovosti Evropske politike do sladkih voda (Fitness Check)