Navigacijska pot

Trajnostni razvoj

Napredek je trajnosten samo ob medsebojni usklajenosti gospodarske blaginje, socialne pravičnosti in zdravega okolja. Vsa tri področja so bistvenega pomena za zagotavljanje dolgotrajne blaginje, ki ne bo upoštevala samo naših potreb, ampak tudi potrebe prihodnjih rodov.

Po Pogodbi EU je treba trajnostni razvoj upoštevati v vseh politikah EU, saj skupaj učinkoviteje uresničujejo gospodarske, okoljske in družbene cilje EU. Pod splošnim pojmom trajnostni razvoj si okoljske politike EU prizadevajo ustvariti okolje, ki bo produktivno in čisto, ki nam bo dalo vire za gospodarske dejavnosti, omogočilo nam in prihodnjim rodovom zdravo življenje ter nas razveseljevalo.

Evropska komisija je leta 2001 uvedla strategijo trajnostnega razvoja. Kljub dosežkom in napredku na tem področju človekove dejavnosti še vedno zavirajo trajnostni razvoj, saj povzročajo podnebne spremembe, upadanje biotske raznovrstnosti, povečan pritisk na naravne vire ter vse večji prepad med bogatimi in revnimi. Ta vprašanja so za EU prednostna naloga, zato smo leta 2006 strategijo trajnostnega razvoja prenovili in utrdili.

Trajnostni razvoj – povezava na spletno stran Direktorata za okolje