Navigacijska pot

Tla

Tla sestavljajo minerali, organske snovi, voda, zrak in živi organizmi. To je zapleten, spreminjajoč se in živ sistem, neobnovljiv vir s številnimi pomembnimi funkcijami: proizvaja hrano in drugo biomaso, skladišči, filtrira in pretvarja številne snovi, med njimi vodo, ogljik in dušik. Zaradi vseh teh funkcij je tla treba zavarovati.

Erozija, izguba organskih snovi, zbijanje, zasoljevanje, zemeljski plazovi, onesnaževanje in pozidava, vse to pospešuje degradacijo tal, kar ima negativne posledice za zdravje ljudi, naravne ekosisteme, podnebje in naše gospodarstvo.

Tla je treba zaščititi, saj so temelj človekovih dejavnosti in naravnih ekosistemov. Dajejo nam hrano, pitno vodo in surovine, so pomembno skladišče ogljika in imajo pomembno vlogo pri kroženju vode.

Evropska komisija je septembra 2006 sprejela strategijo za varstvo tal in predlog okvirne direktive o tleh. Vendar pa se je maja 2014 odločila, da zaradi pomanjkanja napredka pri pogajanjih v Svetu predlog umakne. S tem je odprla pot alternativni pobudi, ki bo EU omogočila, da izpolni zavezo iz sedmega okoljskega akcijskega programa o zagotovitvi ustreznega varstva tal do leta 2020, predvsem z zmanjšanjem erozije tal, sanacijo onesnaženih tal in povečanjem vsebnosti organskih snovi v tleh. Komisija trenutno proučuje možnosti, kako bi te cilje najbolje uresničili.

Povezave na spletno stran Direktorata za okolje: