Navigacijska pot

Pravna vprašanja: varstvo evropskega okolja

Okoljska zakonodaja EU se je v desetletjih svojega nastajanja razširila na več kot 200 predpisov. Zdaj je poudarek predvsem na boljšem uveljavljanju. Evropska komisija upravlja ta kompleksni zakonodajni sklop, pri čemer upošteva mnenje javnosti o okoljskih problemih in širitve Evropske unije.

Večino zakonodajnih besedil predstavljajo direktive, ki jih je treba prenesti v nacionalno zakonodajo. Komisija nadzoruje prenos in izvajanje predpisov, zlasti s poročili in pregledi uspešnosti, smernicami ter financiranjem novih zmogljivosti in okoljskih pobud. Vzpostavlja mreže za izmenjavo izkušenj in sodeluje z nacionalnim sodstvom, ki ima ključno vlogo pri uveljavljanju zakonodaje EU.

V primeru kršitve okoljskih predpisov, če denimo država članica ne sporoči nacionalnih izvedbenih predpisov, če so ti predpisi pomanjkljivi, če ne upošteva sodbe Sodišča Evropske unije, če resno ogroža kakovost okolja, lahko Evropska komisija proti njej pravno ukrepa. V postopku za ugotavljanje kršitev lahko sproži sodni postopek, naloži globo in druge finančne sankcije.

Pravna vprašanja – povezava na spletno stran Direktorata za okolje