Navigacijska pot

Hrup v okolju

Hrup iz okolja škodi zdravju - odvisno od jakosti hrupa, časa izpostavljenosti in občutljivosti posameznika na hrup.

Za številne ljudi je hrup moteč, povzroča nemir in motnje spanja, pri stalni izpostavljenosti cestnemu in letalskemu hrupu pa tudi bolezni srca in ožilja. Pazljive morajo biti predvsem ranljive skupine, zlasti otroci, ki imajo zaradi hrupa lahko težave pri učenju.

Leta 1996 je Evropska komisija v zeleni knjigi o prihodnji politiki v zvezi s hrupom opredelila tri področja ukrepanja. V skladu s tem je 25. junija 2002 sprejela direktivo o hrupu v okolju (Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa), s katero je želela:

  • oblikovati skupni pristop k preprečevanju in zmanjševanju škodljivih učinkov motečega hrupa v okolju;
  • zavarovati območja, v katerih je kakovost hrupa v okolju dobra;
  • pripraviti podlago za ukrepe EU pri zmanjševanju hrupa glavnih povzročiteljev.

V skladu z direktivo morajo pristojni organi v državah članicah sprejeti operativne programe varstva pred hrupom v okolju in na podlagi skupnih kazalnikov pripraviti strateške karte hrupa, s katerimi javnost seznanijo z morebitno izpostavljenostjo hrupu in njenimi učinki. Prve karte hrupa in operativni programi varstva pred hrupom (junij 2007, julij 2008) so zajeli 155 strnjenih naselij z več kot 250 000 prebivalcev ter 80 000 km glavnih cest, 12 000 km glavnih železniških prog in 76 civilnih letališč v EU.

Hrup – povezava na spletno stran Direktorata za okolje