Navigacijska pot

Okoljske tehnologije in ekološke inovacije

Strategiji EU za gospodarsko rast in delovna mesta ter trajnostni razvoj posebej poudarjata, da mora gospodarski razvoj spremljati visoka stopnja varstva okolja. Pri tem so ključnega pomena inovacije. Inovacijska politika EU spodbuja prehod na gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju in bo gospodarno ravnalo z viri.

Na podlagi strategij je leta 2004 nastal akcijski načrt za okoljske tehnologije, ki vidi v ekoloških inovacijah in množični uveljavitvi okoljskih tehnologij jamstvo za boljše varstvo okolja ter večjo konkurenčnost in gospodarsko rast. Ukrepi zajemajo predvsem trženje znanstvenih dognjanj, tržne pogoje in naložbe v okoljske tehnologije v državah v razvoju.

Ekološke inovacije so namreč pomemben prispevek k evropskih prizadevanjem za večjo konkurenčnost in nova delovna mesta. Sem sodijo tehnologije, ki so prijazne do podnebja, obvladovanje onesnaževanja zraka, upravljanje odpadnih voda in recikliranje. Ekološke panoge ustvarijo okoli 320 milijard EUR prometa (približno 2,5 % evropskega bruto nacionalnega proizvoda), zaposlujejo okoli 3,4 milijona ljudi (približno 1,5 % vseh zaposlenih v EU) in imajo tretjinski delež na svetovnem trgu.

Evropska komisija je v okviru akcijskega načrta za okoljske tehnologije predlagala evropsko shemo za preverjanje okoljskih tehnologij in uporabo okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost za financiranje ekološko inovativnih podjetij, in sicer bodisi neposredno financiranje pilotnih projektov in projektov replikacije trgov, bodisi posredno financiranje z naložbami tveganega kapitala v taka podjetja. 

Ukrepi akcijskega načrta so tesno povezani in vpeti v ustrezne druge politike Evropske komisije: denimo v pobudo za vodilni trg (2007), strateški načrt za energetsko tehnologijo (2007) in načrt trajnostne porabe in proizvodnje (2008). Evropska komisija po objavi sporočila o uvedbi akcijskega načrta za energetske tehnologije in poročil (iz januarja 2005 in maja 2007) pripravlja nove ukrepe za spodbujanje ekoloških inovacij.

Akcijski načrt za energetske tehnologije – povezava na spletno stran Direktorata za okolje (EN)