Navigacijska pot

Kemikalije

Kemikalije so povsod okrog nas, tako rekoč ni izdelka brez njih, saj večajo njihovo mehkost ali trdost, pralnost, razgradljivost, prozornost ali barvitost. V Evropski uniji je v uporabi do 100 000 različnih kemikalij, vendar pa vemo zelo malo o tem, kako učinkujejo na okolje in zdravje ljudi.

Po predpisu REACH (registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, morajo zdaj proizvajalci obvezno sporočiti podatke o kemikalijah in tako zagotoviti njihovo varno rabo ter visoko stopnjo zaščite za potrošnike, delavce in okolje.

Proizvajalci in uvozniki morajo pri Evropski agenciji za kemikalije v Helsinkih registrirati kemikalije, katerih proizvodnja oziroma uvoz presega eno tono na leto. Agencija informacije, potrebne za varno rabo kemikalij, javno objavi, tako da so na voljo vsem uporabnikom v proizvodni in dobavni verigi. Predpis REACH uvaja tudi seznam kemikalij, ki so še posebno nevarne. Njihovo število se bo v prihodnjih letih gotovo še povečalo, za vse pa veljajo posebne zahteve glede sporočanja informacij. Izdelovati, tržiti in uporabljati jih je mogoče samo s posebnim dovoljenjem.

Predpis REACH pomeni ne le boljše varstvo okolja in posameznikov, ampak tudi večjo konkurenčnost kemičnih tovarn v EU. Samo z inovativnim pristopom in visokimi varnostnimi standardi je možen razvoj ekološkega gospodarstva, ki je med glavnimi cilji sedanje Evropske komisije.

Z vzpostavitvijo sistema REACH smo dosegli velik napredek, zdaj je treba skrbeti za njegovo dosledno izvajanje. Podobno velik izziv so snovi, ki motijo delovanje hormonov, t. i. endokrini motilci. Če se predpis REACH ukvarja z učinki posameznih kemikalij, pa smo v vsakdanjem življenju največkrat izpostavljeni mešanici najrazličnejših snovi, o njihovih učinkih pa še vedno premalo vemo. O tem so govorili tudi na zasedanju Sveta ministrov za okolje decembra 2009.

Prav tako pomembna je priprava ustrezne politike v zvezi z nanomateriali, ki bo hkrati spodbudila razvoj te obetajoče tehnologije in poskrbela za varstvo zdravja in okolja.

Kemikalije – povezava na spletno stran Direktorata za okolje (EN)