Navigacijska pot

Zrak

Kar zadeva čistost zraka, smo v Evropi v zadnjih desetletjih dosegli znaten napredek. Toda onesnaženost je še naprej resen problem, ki ogroža naše zdravje in okolje. Zaradi slabe kakovosti zraka umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah. Poleg tega zaradi onesnaženega zraka izgubimo veliko delovnih dni, kar vpliva na produktivnost in stroške zdravstvenega varstva. Onesnažen zrak uničuje ekosisteme, pridelke in tudi zgradbe. Družbo po ocenah neposredno stane približno 23 milijard evrov na leto.

Zato je Evropska komisija po pregledu obstoječe politike EU na področju kakovosti zraka decembra 2013 sprejela sveženj ukrepov za čist zrak. Ta sveženj vključuje:

  • novi program Čist zrak za Evropo z novimi cilji glede kakovosti zraka za obdobje do leta 2030,
  • spremenjeno direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij z znižanimi nacionalnimi zgornjimi mejami emisij za šest glavnih onesnaževal ter
  • predlog nove direktive o zmanjšanju onesnaževanja iz srednje velikih kurilnih naprav, kot so energetske naprave za stanovanjske bloke ali velike stavbe in majhni industrijski obrati.

Po ocenah bomo s svežnjem za čist zrak preprečili veliko prezgodnjih smrti ter zaščitili del ekosistemov pred onesnaženjem z dušikom in zakisljevanjem. Po njegovi zaslugi bomo imeli večji pridelek in manj škode na zgradbah.

Sveženj bo imel pozitiven neto učinek na gospodarsko rast zaradi nižjih zdravstvenih stroškov in zmanjšanja števila izgubljenih delovnih dni. To bo ustvarilo dodatna delovna mesta in prineslo neposreden dobiček zaradi večje produktivnosti.

Povezave na spletno stran Direktorata za okolje: