Navigacijska pot

Zrak

Kar zadeva čistost zraka, smo v Evropi v zadnjih desetletjih dosegli znaten napredek. Toda onesnaženost je še naprej resen problem in ogroža naše zdravje in okolje.

Čaka nas še veliko dela. Strategija za preprečevanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti zraka v Evropi, ki jo je Evropska komisija predstavila septembra 2005, vsebuje časovni načrt ukrepov do leta 2020. Poenotila je tudi zakonodajo v zvezi z onesnaževanjem zraka in tako omogočila lažje izvajanje predpisov. S sprejetimi ukrepi naj bi bistveno znižali število prezgodnjih smrti, ki so posledica bolezni, povezanih z onesnaženostjo zraka, ter zmanjšali škodo, ki zaradi onesnaževanja nastaja v gozdovih in drugih ekosistemih. Ocenjujemo, da bo prihranek zaradi boljšega zdravja vsaj petkrat večji od stroškov izvedenih ukrepov.

Strategija je uvedla tudi nove mejne vrednosti za prašne delce v zraku in strožje omejitve za sajaste delce, ki prihajajo v zrak z avtomobilskimi izpusti in jih vdihavamo. Sledili bodo še drugi zakonodajni predlogi.

Kakovost zraka – povezava na spletno stran Direktorata za okolje