Navigacijska pot

Naloge

Evropskih komisarjev nas je 28, po eden iz vsake države članice. V sedanji sestavi Evropske komisije smo začeli delati leta 2010, mandat pa se nam izteče leta 2014.

Vsak komisar je pristojen za svoje področje, toda v Komisiji delamo kot ekipa. Če ponazorim s svojim primerom: kadar pripravim predlog, o katerem mora odločati Komisija, odločitev sprejme vseh 28 komisarjev. Podobno tudi sam sodelujem pri odločanju o predlogu kakega drugega komisarja v zvezi z njegovim področjem. Ko Komisija sprejme predlog za nov evropski predpis ali spremembo predpisa, ga pošlje v razpravo na Svet ministrov in v Evropski parlament.

V Evropski komisiji sem pristojen za okolje. V mojo pristojnost sodijo vprašanja, kot so onesnaževanje, kakovost zraka in vode, odpadki, in tudi tako kompleksne zadeve, kot na primer biotska raznovrstnost ali prehod na ekološko evropsko gospodarstvo.

Pri delu mi pomaga Generalni direktorat za okolje. Z njegovim generalnim direktorjem, ki nadzoruje pripravo in izvajanje okoljske politike, tesno sodelujeva. Skupaj določiva prednostne naloge in pripraviva politične nasvete in smernice, ki jih potrebujemo pri delu.

Evropski komisarji ne delajo za svoje nacionalne vlade. Čeprav sem Slovenec in me je za komisarja predlagala slovenska vlada, sem pri delu popolnoma samostojen in neodvisen. Delam za Evropsko unijo in njene prebivalce, ne glede na njihovo državljanstvo.