Uppdragsbeskrivningar från José Manuel Barroso till de nominerade kommissionärerna


Redovisningarna återges i pdf-format. För att läsa dem behöver du därför ha tillgång till programmet Adobe Acrobat Reader.

Till början