Priekšsēdētāja Barrozu pilnvaru vēstules izraudzītajiem komisāriem


Turpmāk norādītie dokumenti ir PDF formātā. Lai apskatītu PDF datni, nepieciešams Adobe Acrobat Reader, kas instalēts Jūsu datorā.

Lapas sākums