Sökväg

Left navigation

Additional tools

Det gränslösa brottet mot barnen

Av EU-kommissionär Cecilia Malmström och USA:s justitieminister Eric Holder.

4 december 2012.

Publicerad i Dagens Nyheter(SE), Hürriyet(TR), Kathimerini(EL), Sydney Morning Herald (AU) m.fl.

Runt 50 000 bilder på barnövergrepp läggs upp på nätet varje år, enligt FN-organet UNODC. Foto: Wax115/sxc.hu (CC)
DEBATT

Pedofilnätverk utnyttjar nätet fullt ut för sina mörka syften. Nu startas en världsomspännande allians mot barnpornografi online. Internationellt samarbete är enda sättet att komma åt förövarna och skydda de barn som blir offer, skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström och USA:s justitieminister Eric Holder.

Tidigare i år samarbetade polis från fem EU-länder och USA för att stoppa ett amerikanskt-europeiskt pedofilnätverk, och lyckades gripa både förövare och distributörer av barnövergreppsmaterial. Tillsammans med två andra gemensamma polisinsatser förra året, samordnade av den europeiska polismyndigheten Europol, kunde fler än 300 misstänkta gärningsmän gripas. Misstänkta identifierades i 30 länder, från Sverige till USA, Frankrike och Australien. Bland de gripna fanns lärare och en scoutledare.

Att de som våldför sig på barn verkar helt globalt, utan att bry sig om nationsgränser, är en verklighet som vi måste förhålla oss till och gå till botten med. Förövarna ser nätet som ett av sina viktigaste verktyg. Samma internet som har revolutionerat hela vår vardag, och som har hjälpt reformivrare och demokratikämpar att sluta sig samman världen över, möjliggör för förövare att anonymt sprida foton och videoklipp med barnövergrepp. Och varje gång sådant material sprids vidare begås övergreppen igen och igen.

Hur kommer vi då åt dem som begår dessa fruktansvärda brott? För att göra skillnad måste varje land intensifiera sina insatser, och vi måste förbättra vårt samarbete internationellt.

Därför möts vi i morgon i Bryssel tillsammans med representanter från sammanlagt 48 länder för att lägga grunden för en världsomspännande allians mot barnövergreppsmaterial på nätet. Sverige är en del av alliansen och kommer att spela en viktig roll med sina erfarenheter på detta område. Global Alliance against Child Sexual Abuse Online är ett gemensamt initiativ av EU och USA, och deltar vid lanseringen gör även experter, frivilligorganisationer och företag. Bland de andra länder som deltar finns, förutom de 27 EU-medlemmarna, länder i vår europeiska närhet som Turkiet och Moldavien samt Australien, Japan, Kambodja, Nigeria och Sydkorea.

Med så många som möjligt med på båten från början, och fler som ansluter framöver, kan vi tillsammans tackla de utmaningar som finns för samarbete och lagstiftning. Vi kommer att arbeta för att täppa till lagstiftningsglapp som barnsexförbrytarna idag utnyttjar. Vi kommer att stärka våra insatser för att se till att Interpols internationella databas över barnsexbilder växer med minst en tiondel per år. Vi ska göra det enklare att dra igång gemensamma polisutredningar över gränserna, och se till att de som angriper barn ställs till svars för sina brott.

Länderna i alliansen förbinder sig att ta krafttag på hemmaplan, genom att inrätta speciella polisenheter mot dessa brott, samt att utöka samarbetet med frivilligorganisationer – till exempel de organisationer som driver tipstelefoner dit man kan larma om barnpornografi på nätet. Samarbete med internetoperatörer bör fördjupas för att kunna utbyta information vid polisutredningar om barnporrinnehav. Vi vill också se till att alla länder har lagar på plats som förbjuder barnsexförbrytare att arbeta med barn och unga.

Ökad kunskap är helt avgörande om vårt arbete inte ska vara förgäves, för i grunden handlar det om att vi alla ska kunna känna oss säkra när vi surfar. Bättre kunskap gör att barn och unga kan maximera nätets möjligheter som mötesplats och naturlig resurs i vardagen. Både barn och föräldrar ska kunna vara trygga i att på allvar ta tillvara på möjligheterna som till exempel sociala nätverk ger, och samtidigt känna till de risker som finns. Genom att alla 48 länder i alliansen mot barnpornografi nu förbinder sig att sjösätta kunskapskampanjer kommer vi en bra bit på väg.

Och låt oss här vara tydliga: Europa och USA kommer att fortsätta slå obönhörlig vakt om ett öppet och fritt Internet, och samtidigt sätta stopp för dem som utnyttjar nätet för dessa vidriga syften. Detta är inte en fråga om yttrandefrihetens gränser, utan om brottslingar som förgriper sig på barn, dokumenterar övergreppet och sedan sprider det till fler. Innehavare av barnpornografi stödjer i sin tur det fysiska övergreppet genom att bidra till att bilderna och filmerna sprids vidare.

Den allians mellan länder som sjösätts imorgon handlar om att stärka våra resurser för att identifiera fler offer för barnsexförbrytare och se till att de får hjälp. Vi ska se till att fler förövare ställs inför rätta, bekämpa spridningen av den här typen av material på nätet, och öka medvetenheten kring hur dessa förfärliga brott begås.

För att nå dessa mål är större nationella insatser och mer internationellt samarbete de enda vägarna framåt. Vi vet redan vad som står på spel: Efter våra gemensamma polisinsatser i år och förra året kunde myndigheterna identifiera och skydda över tvåhundra barn som fallit offer för barnsexförbrytare. Med den globala alliansen på plats vill vi kunna rädda många fler.