Sökväg

Left navigation

Additional tools

Trafficking: EU-länder sackar efter

15 april 2013

"Trots att situationen blir värre så drar EU:s medlemsländer fötterna efter sig," säger EU-kommissionär Cecilia Malmström. Här på måndagens presskonferens. Foto: EU-kommissionen

Trots att deadline har passerat har 21 av 27 EU-länder inte infört det nya, starkare EU-regelverket mot människohandel, och kritik kommer nu från EU-kommissionär Cecilia Malmström. Enligt nya siffror som släpps idag växer dessutom antalet traffickingoffer dramatiskt, samtidigt som färre och färre av slavhandlarna blir dömda.

Enligt nya siffror sammanställda av EU-kommissionen mångdubblades antalet fastställda traffickingoffer i Sverige mellan 2008 och 2010, från 21 till 74, och mörkertalet är stort. I hela EU växte antalet fastställda och förmodade traffickingoffer markant mellan 2009 och 2010, från 7800 till 9500 personer. Sammantaget föll över 23 600 personer offer för slavhandlarna i EU under de tre åren 2008, 2009 och 2010.

Trots denna ökning har den stora majoriteten av EU:s medlemsländer ännu inte infört den nya, skarpare EU-lagstiftningen mot trafficking som alla länder enades kring 2011. 21 av 27 länder har alltså inte meddelat EU-kommissionen att de helt och hållet har infört det nya regelverket i nationell lag. Deadline passerades den 6 april, efter två års tidsfrist. Sverige är ett av de få länder som infört de nya lagarna, tillsammans med Tjeckien, Finland, Ungern, Polen och Lettland.

"Trots att situationen blir värre så drar EU:s medlemsländer fötterna efter sig. Det är oacceptabelt – ett svek mot offren. Rapporten som släpps idag visar exakt hur viktigt det är att vi får de här nya lagarna på plats", säger EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström ansvarar för frågor som rör den organiserade brottsligheten och föreslog de nya lagarna 2010. Lagstiftningen innebär att domstolar i hela EU ska se lika allvarligt på dessa brott och att alla länder måste ge ordentligt stöd till offren. Lagarna tillkom eftersom det spretade kraftigt mellan EU-länderna i hur allvarligt man såg på dessa brott. Att handla med människor bestraffades bara med mycket korta fängelsestraff i vissa länder.

Den rapport om människohandel i Europa som EU-kommissionen presenterar idag är den första sammanställningen i sitt slag. Rapporten bygger på insamlad data från en rad myndigheter i respektive land, bland andra polis, åklagare, gränspersonal och arbetsplatsinspektörer, samt från frivilligorganisationer som arbetar med hjälp och stöd till traffickingoffer. Den visar att nästan sju av tio offer är kvinnor, 17 procent är män och 15 procent är barn. 61 procent kommer från andra EU-länder, allra oftast från Rumänien och Bulgarien, med Nigeria och Kina som vanligaste ursprungsland utanför unionen. 62 procent av offren såldes för sexuella ändamål, 25 för tvångsarbete, och 14 procent för andra ändamål, som exempelvis tiggeri och organhandel.

Ett nedslående faktum är att färre och färre människohandlare döms för sina brott. År 2008 dömdes drygt 1534 personer för människohandel i EU, två år senare hade den siffran minskat med nästa tvåhundra domar. En liten ljuspunkt är samtidigt att fler och fler av de offer som kommit till EU från andra länder inte längre skickas tillbaka till hemlandet. Över 70 procent fler offer fick uppehållstillstånd i Europa 2010 jämfört med två år tidigare.

MER

Frågor och svar om rapporten, infografik om problemets utbredning samt rapporten i sin helhet. Se också foton och video från måndagens presskonferens, Cecilia Malmströms tal, och en sammanfattning av de rättigheter som traffickingoffer har i och med den nya lagstiftningen.