Sökväg

Left navigation

Additional tools

Europa samlas mot extremism

28 januari 2013

Andra dagen på konferensen mot våldsam extremism, 29 januari. Foto: EbS

Hur ska vi förhindra att unga går in i extremistiska rörelser? Hur ska myndigheter bli bättre på att se varningstecknen före en terrorattack? Den 28 och 29 januari samlas experter och justitieministrar i Bryssel för att diskutera konkreta åtgärder mot radikalisering och våldsam extremism, på initiativ av EU-kommissionär Cecilia Malmström.

"Framväxten av våldsam extremism är ett av de absolut största säkerhetshoten som Europa står inför just nu. Vi behöver en verktygslåda för hur vi ska hantera den här utvecklingen, för det har vi inte idag," säger Cecilia Malmström, som ansvarar för EU:s kamp mot terrorism och våldsam extremism.
 
Mötet är en del av det så kallade Radicalisation Awareness Network (RAN) som Cecilia Malmström grundade 2011, i vilket poliser, ungdomsledare, forskare och andra möts över gränserna. Bland de femton konkreta åtgärder som nätverket har arbetat fram inför högnivåmötet i Bryssel är att upprätta verksamheter i samtliga EU-länder som hjälper personer att lämna extremiströrelser. Inspirationen kommer bland annat från Sverige och initiativet Exit hos Fryshuset i Stockholm. Lokalpoliser över hela Europa bör också utbildas i hur man bättre får upp ögonen för radikalisering bland unga, till exempel kring vilka symboler, emblem och liknande som signalerar tillhörighet med våldsamma organisationer. Dessutom diskuteras hur man ska göra det lättare för mentalvården att slå larm om man får trovärdiga uppgifter om en  terrorattack – något som vårdpersonal har flaggat upp som ett problem i dagsläget.
 
Flera svenska experter deltog på mötet i Bryssel den 28 januari. Dagen därpå, den 29 januari, anslöt även justitie- och inrikesministrar från en rad EU-länder, däribland Sverige. En utveckling som ska diskuteras under mötet är hur terrordåd allt oftare planeras och genomförs av enskilda individer, som är svårare för myndigheterna att få upp ögonen för. Samtidigt underblåses den våldsamma extremismen av en växande våg av främlingsfientlighet i många EU-länder.
 
"Vi ser just nu hur extremismen kryper in i finrummen. De populistiska rörelser som växer fram runtom i Europa är i grunden en språngbräda för våld, det får vi aldrig glömma. Det finns länder i EU som inte tar den här utvecklingen på tillräckligt stort allvar. Nu för vi samman ministrarna med dem som jobbar på fältet, för att vi vill se en förändring", säger Cecilia Malmström.
 
RAN påbörjade sitt arbete strax efter terrordåden i Norge 2011. Syftet är att föra samman experter från fältet, både från den lokala och nationella nivån, för att få till ett bättre utbyte av erfarenheter över gränserna. 
   

MER

Läs mer om RAN-samarbetet och se måndagens presskonferens med Cecilia Malmström i efterhand. De 15 åtgärder mot extremism som nu föreslås finns att läsa här, och även fler frågor och svar om samarbetet finns online. Stillbilder från konferensen finns för nedladdning här.