Sökväg

Left navigation

Additional tools

"Behandla flyktingbarnen bättre"

28 september 2012

Ensamkommande asylsökande i Bryssel, augusti 2012. Foto: UNHCR

Ensamkommande flyktingbarn behandlas fortfarande för dåligt runt om i EU. Mer kan göras för att ge barnen ett humant mottagande, samt för att se till att anhöriga spåras och att barnen inte faller mellan stolarna hos myndigheter. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen.

Över 12 000 barn sökte asyl runtom i EU förra året. I Sverige lämnades 2657 ansökningar in från minderåriga 2011, främst från barn från Afghanistan, Somalia och Irak.

"Vi har långt kvar innan vi kan vara nöjda. De här barnen är utan tvekan bland de mest utsatta ibland oss, och vi måste se till att vi behandlar dem med värdighet oavsett var i EU de hamnar. I många länder i EU finns en syn på den här flyktingströmmen som någon sorts tillfälligt fenomen. Det är den inte. Att flyktingbarn kommer ensamma till våra gränser är en utveckling som vi inte kan vända bort blicken ifrån", säger Cecilia Malmström.

Dagens rapport från EU-kommissionen, som är en uppföljning av den handlingsplan som EU antog för två år sedan, visar att EU-länderna måste bli bättre på att till exempel utbilda gränspersonal i hur man bemöter ett barn som flytt krigets fasor. Dessutom måste länderna utbyta mer information om vad som händer med barnen efter att de tagits emot. Länderna kan också bli bättre på att använda sig av de EU-pengar som finns för att t ex förbättra förhållandena i mottagningscentren.

Just nu pågår förhandlingarna om ett gemensamt asylsystem för EU. Ett sådant skulle innebära klara förbättringar för hur barnen behandlas.

Läs mer:Längre pressmeddelande och frågor & svar, samt fredagens presskonferens och grafik över de ensamkommande. Även hela rapporten och bakgrundsmaterialet finns online.

Debattartikel i Dagens Nyheter 28 september: "Ensamma flyktingbarn tas emot dåligt i Europa"