Sökväg

Left navigation

Additional tools

Mina medarbetare

Bettina van der Wal Anne Björklund Anssi Salmela Andreea Bolohan Peter Bosch Maria Åsenius Ian Vollbracht Søren Schønberg Helen Cogels Michele Cercone Leila El Fahimi Joakim Larsson Tove Ernst Catrine Norrgård Isabelle Stassart Maria Luisa Regalado Joshua Salsby Erik Windmar Isabelle Perignon Cecilia Malmström Charlotta Wennerlund

Kanslichef

Maria Åsenius
Maria Åsenius
E-post: Maria Åsenius
Fax + 32 (0)2 297 97 22
Assistent: Bettina van der Wal
Övergripande samordning
Personalfrågor – ledningspersonal

Till början

Biträdande kanslichef

Søren Schønberg
Søren Schønberg
E-post: Søren Schønberg
Tfn + 32 (0)2 299 32 35
Assistent: Maria Luisa Regalado
Ansvarsområden
Rådet (rättsliga och inrikes frågor)
Människohandel, barnpornografi, ekonomisk brottslighet, penningtvätt, förfalskning, korruption, brottsförebyggande åtgärder och vittnesskydd
Säkerhet och grundläggande rättigheter
Operativt samarbete mellan EU:s militära stab, polisbyrå och polisakademi
Andra politikområden
Jordbruk och landsbygdsutveckling
Rättvisa och grundläggande rättigheter
Överträdelseärenden

Till början

Handläggare

Ian Vollbracht
Ian Vollbracht
E-post: Ian Vollbracht
Tfn + 32 (0)2 296 77 08
Assistent: Isabelle Stassart
Ansvarsområden
Europeiska narkotikacentrumet
Generaldirektoratets budget och revision, inklusive alla finansiella program
It-system: VIS (viseringar), SIS (Schengen) och it-byrån
Generaldirektoratets personal
Revisionsrätten
Budgetförordningen
Andra politikområden
Kontakter med Europaparlamentet
Ekonomisk planering och budget
Revision och bedrägeribekämpning
Handel
Ekonomiska och monetära frågor
Inre marknaden och tjänster
Europa 2020-strategin

Till början

Erik Windmar
Erik Windmar
E-post: Erik Windmar
Tfn + 32 (0)2 295 96 79
Assistent: Isabelle Stassart
Ansvarsområden
Strategin för den inre säkerheten
Radikalisering, internet och terrorismens offer
It-brottslighet
Prekursorer, sprängämnen och CBRN-ämnen
Skydd av kritisk infrastruktur
Kontakter med samordnaren för kampen mot terrorism
Säkerhetsteknik, säkerhetsforskning och Esrif-forumet
Krishantering och solidaritetsklausulen
Andra politikområden
Yttre förbindelser
Forskning, innovation och vetenskap
Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering
Utvidgning och grannskapspolitik
Digitala agendan
Försvar och rymdforskning

Till början

Peter Bosch
Peter Bosch
E-post: Peter Bosch
Tfn + 32 (0)2 296 21 09
Assistent: Andreea Bolohan
Ansvarsområden
Kodexen om Schengengränserna och tillhörande frågor
Visumpolitik, viseringskodexen och konsulärt samarbete
Irreguljär migration
Återvändandepolitik/återtagande
Frontex, Eurosur, registrering av in- och utresa och registrering av resenärer
Migration och utveckling
Andra politikområden
Havsfrågor och fiske
Grannskapspolitiken
Utvecklingsbistånd
Skatter och tullar

Till början

Leila El Fahimi
Leila El Fahimi
E-post: Leila El Fahimi
Tfn + 32 (0)2 298 83 41
Assistent: Andreea Bolohan
Ansvarsområden
Gemensam asylpolitik
Laglig invandring och arbetskraftsinvandring
Integration
Europeiska stödkontoret för asylfrågor och operativt samarbete mellan EU-länderna
Andra politikområden
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Hälso- och konsumentfrågor
Näringsliv och företagande
Regionalpolitik
EU-ombudsmannen
Tillgång till handlingar
Framställningar

Till början

Isabelle Perignon
Isabelle Perignon
E-post: Isabelle Perignon
Tfn + 32 (0)2 295 0532
Assistent: Anne Björklund
Ansvarsområden
Programmet för att spåra terrorismfinansiering
Pengatvätt
Informationsutbyte, lagring av uppgifter och passageraruppgifter
Skjutvapen
Andra politikområden
Konkurrens
Transport
Kontakter mellan institutionerna och administration

Till början

Joakim Larsson
Joakim Larsson
E-post: Joakim Larsson
Tfn + 32 (0)2 295 41 62
Assistent: Anne Björklund
Kontakter med svenska medier
Kommunikation om inrikes frågor
Kommissionärens webbplats
Artiklar

Till början

Catrine Norrgård
Catrine Norrgård
E-post: Catrine Norrgård
Tfn + 32 (0)2 298 63 73
Assistent: Helen Cogels
Ansvarsområden
Kommunikationsstrategi
Kontakter med det svenska samhället
Studiebesök
Andra politikområden
Klimat
Energi
Miljö
Utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor
Medborgarskap, jämlikhet och kommunikation

Till början

Assistenter

Helen Cogels
Helen Cogels
E-post: Helen Cogels
Tfn + 32 (0)2 299 43 44
Assistent åt kommissionären och Catrine Norrgård
Bettina van der Wal
Bettina van der Wal
E-post: Bettina van der Wal
Tfn + 32 (0)2 295 95 98
Assistent åt Maria Åsenius
Maria Luisa Regalado
Maria Luisa Regalado
E-post: Maria Luisa Regalado
Tfn + 32 (0)2 298 82 46
Assistent åt Søren Schønberg
Anne Björklund
Anne Björklund
E-post: Anne Björklund
Tfn + 32 (0)2 299 50 13
Assistent åt Joakim Larsson och Isabelle Perignon
Isabelle Stassart
Isabelle Stassart
E-post: Isabelle Stassart
Tfn + 32 (0)2 299 86 45
Assistent åt Ian Vollbracht och Erik Windmar
Andreea Bolohan
Andreea Bolohan
E-post: Andreea Bolohan
Tfn + 32 (0)2 295 26 19
Assistent åt Peter Bosch och Leila El Fahimi

Talespersontjänsten

Michele Cercone
Michele Cercone
E-post: Michele Cercone
Tfn + 32 (0)2 298 09 63
Talesperson
Tove Ernst
Tove Ernst
E-post: Tove Ernst
Tfn + 32 (0)2 298 67 64
Pressekreterare
Joshua Salsby
Joshua Salsby
E-mail: Joshua Salsby
Tel. + 32 (0)2 297 24 59
Pressassistent

Arkivarier

Anssi Salmela
Anssi Salmela
E-post: Anssi Salmela
Tfn + 32 (0)2 299 61 48
Charlotta Wennerlund
Charlotta Wennerlund
E-post: Charlotta Wennerlund
Tfn + 32 (0)2 295 93 67

Chaufförer

Dimitri Akritidis
Dimitri Akritidis
E-post: Dimitri Akritidis
Ricardo Lamarti
Ricardo Lamarti
E-post: Ricardo Lamarti

Praktikanter

Marianne Gierow
Marianne Gierow
E-post: Marianne Gierow
Tfn + 32 (0)2 291 34 74