Ścieżka nawigacji

Budżet i programowanie finansowe

Zespół

Szef gabinetu

Grzegorz RADZIEJEWSKI
Grzegorz RADZIEJEWSKI

Tel.: +32 (0)2 29 96437

Zakres odpowiedzialności

 • Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020
 • Alokacja zasobów ludzkich

Inne zadania

 • Zarządzanie pracą gabinetu i koordynacja ogólna
 • Współpraca z biurem rzecznika

Zastępca szefa gabinetu

Andreas Schwarz
Andreas Schwarz

Tel.: +32 (0)2 29 85476

Zakres odpowiedzialności

 • Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020
 • Zasoby własne

Inne zadania

 • Stosunki międzyinstytucjonalne (GRI)
 • Zagadnienia prawne i instytucjonalne
 • Europa 2020
 • Handel
 • Sprawy gospodarcze i walutowe (ECFIN)
 • Usługi finansowe (MARKT)
 • Zarządzanie pracownikami z grupy zaszeregowania AST

Członkowie gabinetu

Marianna Pari
Marianna Pari

Tel.: +32 (0)2 29 51695

Zakres odpowiedzialności

 • Budżet i programowanie finansowe
 • Procedury związane z rocznym budżetem
 • Stosunki z władzą budżetową
 • Wieloletnie ramy finansowe 2007-2013

Inne zadania

 • Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne (EMPL)
 • Transport (MOVE)
 • Zdrowie i ochrona konsumentów (SANCO)
 • Sprawy związane z ochroną konsumentów (SANCO)
 • Przemysł i przedsiębiorczość (ENTR)
 • Rybołówstwo i gospodarka morska (MARE)
Angelika Chomicka
Angelika Chomicka

Tel.: +32 (0)2 29 87000

Zakres odpowiedzialności

 • Budżet i programowanie finansowe
 • Stosunki z władzą budżetową

Inne zadania

 • Polityka spójności (REGIO/EMPL)
 • Edukacja, kultura i młodzież (EAC)
 • Wielojęzyczność (DGT)
 • Komunikacja społeczna (COMM)
 • Społeczeństwo informacyjne (CNECT)
 • Koordynacja przemówień i artykułów
Przemysław Słowik
Przemysław Słowik

Tel.: +32 (0)2 29 21389

Zakres odpowiedzialności

 • Przepisy finansowe
 • Rachunkowość i windykacja
 • Kontrola wewnętrzna
 • Współpraca z Trybunałem Obrachunkowym
 • Agencje

Inne zadania

 • Naruszenia przepisów (SJ)
 • Audyt (IAS)
 • Absolutorium z wykonania budżetu (BUDG)
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym (OLAF)
 • Podatki i unia celna (TAXUD)
 • Statystyki (ESTAT)
 • Personel i administracja (HR)
 • Budynki i infrastruktura IT
Agnieszka Drzewoska
Agnieszka Drzewoska

Tel.: +32 (0)2 29 86964

Zakres odpowiedzialności

 • Polityka sąsiedztwa
 • Rozszerzenie (ELARG)
 • Stosunki zewnętrzne (EEAS)
 • Rozwój (DEVCO)
 • Pomoc humanitarna i reagowanie kryzysowe (ECHO)
 • Sprawy wewnętrzne (HOME)
 • Sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo (JUST)
 • Konkurencja, pomoc państwa (COMP)
Amparo Roca Zamora
Amparo Roca Zamora

Tel.: +32 (0)2 29 50239

Zakres odpowiedzialności

 • Rynek wewnętrzny (MARKT)
 • Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne (EMPL)
 • Polityka spójności (REGIO/EMPL)
 • Badania, innowacje i nauka (RTD)
 • Rolnictwo (AGRI)

Asystent w gabinecie komisarza

Paweł Wróbel
Paweł Wróbel

Tel.: +32 (0)2 29 51789

Inne zadania

 • Środowisko (ENV)
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu (CLIMA)
 • Energia (ENER)
 • Patronat
 • Staże

Rzecznik prasowy

Patrizio Fiorilli
Patrizio Fiorilli

Tel.: +32 (0) 2 29 58132
Mobile: +32 (0) 498 95 81 32

Specjalistka ds. kontaktów z mediami

Olga Leszczyńska-Vargin
Olga Leszczyńska-Vargin

Tel.: +32 2 2965 520

Sekretariat komisarza

Hanna Borkowska
Hanna Borkowska

Tel.: +32 (0)2 29 97965

Sekretariat gabinetu

Stefan Smith
Sekretariat Grzegorza Radziejewskiego, Szefa gabinetu
Stefan Smith

Tel.: +32 (0)2 29 55826

Inne zadania

 • Strona internetowa komisarza
 • Bezpieczeństwo
Diana Neumann
Sekretariat Andreasa Schwarza, Zastępcy szefa gabinetu
Diana Neumann

Tel.: +32 (0)2 29 56497

Despina Thymelis
Sekretariat Amparo Roca Zamory
Despina Thymelis

Tel.: +32 (0)2 29 66130

Ewelina Juszczak
Sekretariat Angeliki Chomickiej
Ewelina Juszczak

Tel.: +32 (0)2 29 91745

Sharon Rowles
Sekretariat Przemysława Słowika i Marianny Pari
Sharon Rowles

Tel.: +32 (0)2 29 61897

Jennifer Baussart
Sekretariat Agnieszki Drzewoskiej

Tel.: +32 (0)2 29 88519

Helle Mortensen
Sekretariat Patrizio Fiorilli

Tel.: +32 (0)2 29 63212

Archiwa

Christiane Laczny
Christiane Laczny

Tel.: +32 (0)2 29 60080

Lotte Friberg Da Re
Lotte Friberg Da Re

Tel.: +32 (0)2 29 50749

Kierowca

Daniel Tollemans
Daniel Tollemans

Stażysta

Elena Šimatić
Elena Šimatić

Tel.: +32 (0)2 29 74139