Ścieżka nawigacji

Budżet i programowanie finansowe

Budżet i programowanie finansowe

Przejmując tekę budżetową, jestem świadom ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z gospodarowania pieniądzem publicznym. Nakazuje to szczególną dbałość o dyscyplinę finansową i należyte wykorzystanie funduszy, które pochodzą od podatników z 27 krajów członkowskich.

Pragnę, by pożytek z unijnego budżetu był widoczny i namacalny dla mieszkańców wszystkich regionów Europy. By unijne fundusze w sposób istotny wpływały na poczucie bezpieczeństwa, ochronę środowiska naturalnego, innowacyjność i spójność terytorialną oraz umożliwiły spełnienie globalnych ambicji naszego "Starego Kontynentu".

Szczególnym wyzwaniem jest też opracowanie nowych koncepcji, które określą kształt europejskich finansów po foku 2013.